ETSK on tyytyväinen ensimmäiseen Junckerin suunnitelman mukaiseen lainaan yhteisötaloudelle

Euroopan investointipankki on myöntänyt espanjalaiselle yhteisötalouden yritykselle ILUNIONille 35 miljoonan euron lainan. Lainan myötä tunnustetaan yhteisötalouden mahdollisuudet, joiden olemassaolon ETSK on jo pitkään tiedostanut. Lainan odotetaan edistävän 725 uuden työpaikan luomista.

ILUNION, joka on osa espanjalaista ONCE-ryhmää, allekirjoitti Brysselissä 25. syyskuuta 2018 sopimuksen Euroopan investointipankilta saatavasta 35 miljoonan euron lainasta. Se rahoitetaan Euroopan strategisten investointien rahastosta, joka tunnetaan paremmin Junckerin suunnitelmana. Lainalla aiotaan rahoittaa puolet 70 miljoonan euron investointisuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on vahvistaa ryhmän liiketoimintaosaan kuuluvaa hotelli- ja pesulatoimintaa. Ryhmä on vammaisten suurin työnantaja Espanjassa.

Laina on käännekohta Junckerin suunnitelman kauan kaivatussa ’sosiaalistamisessa’. Suunnitelma on osoittautunut innovatiiviseksi tavaksi antaa eurooppalaisille sijoittajille tilaisuus sitoutua kunnianhimoisiin investointeihin, joita perinteiset pankit olisivat vastahakoisia rahoittamaan.

”ETSK on yli kahden vuosikymmenen ajan korostanut yhteisötalouden järjestelmällisen edistämisen merkitystä investointien, kasvun ja ennen kaikkea työllisyyden vauhdittajana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana se on eri asiakirjoissaan kiinnittänyt huomiota yhteisötalouden vaikeuksiin rahoittaa investointejaan ja tarpeeseen tukea sitä EU:n varoista. Euroopan investointipankin laina on vastaus näihin kehotuksiin”, totesi ETSK:n jäsen Miguel Angel Cabra de Luna, joka edustaa Espanjan yhteisötalouden yritysten liittoa (CEPES).

Lainalla tunnustetaan myös yhteisötalouden potentiaali (noin 10 prosenttia unionin BKT:stä) vammaisten työllistämisessä (15 prosenttia EU:n väestöstä). ETSK toivoo, että tämä menestystarina kannustaa uusiin sosiaalisiin investointeihin Euroopassa. (dm)

Kuvassa: ILUNIONin johtaja Alberto Durán, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Emma Navarro, ONCE-ryhmän johtaja Miguel Carballeda ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.