Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kehottavat Serbiaa vahvistamaan oikeusvaltiota

Belgradissa 23. lokakuuta 2018 järjestetty EU:n ja Serbian neuvoa-antavan sekakomitean 7. kokous antoi kummankin osapuolen kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden tarkastella Serbian liittymisprosessin tilannetta.

Vaikka monilla osa-aloilla, kuten talouskasvussa, on edistytty huomattavasti, sekakomitea ilmaisi yhteisessä julistuksessaan huolensa edistymisen puutteesta sananvapauden alalla ja kannusti Serbian viranomaisia lisäämään pyrkimyksiään oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamisen, oikeuslaitoksen uudistamisen, korruption torjumisen ja lehdistönvapauden varmistamiseksi.

Sekakomitean jäsenet olivat tyytyväisiä siihen, että Serbia on avannut liittymisneuvotteluissa kaksi uutta lukua (Kalastus ja Varainhoitoa ja talousarviota koskevat säännökset). Myös talouteen liittyvät uutiset olivat hyviä, koska työttömyys on laskenut ja kasvuvauhti nopeutunut vuonna 2018, mutta yhteisessä loppujulistuksessa korostettiin tarvetta ryhtyä tehokkaisiin toimiin harmaan talouden, eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumiseksi sekä hyödyntää vuoropuhelufoorumeja kansalaisyhteiskunnan kanssa nykyistä tehokkaammin ja avoimemmin. (dgf)