Miten tukea yrityksiä digitaaliaikakaudella – pk-yritysten digitalisoituminen

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Tietämyksen puute, kehittymätön infrastruktuuri, suuret investointikustannukset sekä osaamisvaje ja osaamisen kohtaanto-ongelmat – siinä muutamia esimerkkejä haasteista, joita pk-yritykset kohtaavat koettaessaan päästä hyötymään digitaalisesta vallankumouksesta. Aiheeseen ”Miten tukea yrityksiä digitaaliaikakaudella – pk-yritysten digitalisoituminen” keskittyneen konferenssin osanottajat pyrkivät kartoittamaan mahdollisia esteitä ja ehdottamaan ratkaisuja niiden poistamiseksi tulevaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin Wienissä 24. lokakuuta 2018.

”Emme voi kiistää digitalisaatiokehitystä, ja meidän on huolehdittava siitä, että kaikki yrityksemme pääsevät hyötymään siitä”, totesi Itävallan talouskamarin varapuheenjohtaja ja käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalaisen liiton (UEAPME) puheenjohtaja Ulrike Rabmer-Koller avauspuheenvuorossaan. Hän kertoi, että UEAPME kokoaa parhaillaan yhteen EU:n pk-yritysten parhaita digitalisoitumiskäytäntöjä voidakseen tarjota yrityksille riittävästi tietoa.

ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk korosti, että digitalisoituminen on pk-yrityksille yhä välttämättömämpää. Puolet pk-yrityksistä pitää sitä mahdollisuutena laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaansa, ja yhtä suuri osuus katsoo sen tukevan uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi 79 prosentissa pk-yrityksistä digitalisoituminen mahdollistaa tuotteiden optimoinnin.

Vaikka pk-yritykset näkevät digitalisaatioon liittyvät ajankohtaiset muutokset, monet niistä eivät vielä osaa yksilöidä, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo juuri niiden omalla kohdalla. Digitaalisen vallankumouksen nopea tahti luo valtavia parannusmahdollisuuksia kaikilla taloudellisen toiminnan aloilla, myös käsiteollisuudessa ja liikenteessä.

Yritysten välisen sekä julkishallinnon ja yritysten välisen sähköisen vuorovaikutuksen yksinkertaistaminen entisestään olisi myös hyödyllistä. Euroopan komission edustaja esitteli tähän liittyen, mitä mahdollisuuksia eIDAS-asetus (luottamuspalvelut ja sähköinen tunnistaminen) tarjoaa pk-yrityksille.

Myös digiosaamisen puute on yksi tekijä, joka vaikeuttaa pk-yritysten digitalisoitumista. Harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutusmalli, joka on Itävallassa erittäin kehittynyt, voisi osaltaan helpottaa tämän ongelman ratkaisemista. Yritykset ja oppilaitokset voivat auttaa mukauttamaan opetussuunnitelmia markkinoiden tarpeisiin yksilöimällä digitalisaatioon liittyviä uusia ammatteja ja laatimalla tarkoituksenmukaisia oppisopimuskoulutusohjelmia.

Konferenssin järjestivät Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työnantajat-ryhmä ja Itävallan talouskamari. (lj)