Uusissa maahanmuutto- ja rajaturvallisuuden rahastoissa painopisteenä tulisi olla muuttajien kotouttaminen

ETSK kannattaa uutta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä. Lokakuun täysistunnossa annetussa lausunnossa, jonka oli laatinut Giuseppe Iuliano, komitea kannattaa komission päätöstä lisätä määrärahoja kumpaankin politiikanalaan, mutta toteaa, että sana ”kotouttaminen” tulisi säilyttää maahanmuuttorahaston nimessä ja että olisi annettava säännöksiä laillisesta pääsystä EU:hun.

”Sanan ’kotouttaminen’ pudottaminen pois turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston nimestä on varsin huolestuttavaa”, Iuliano totesi. ”Se voidaan ymmärtää siten, ettei tästä näkökohdasta kanneta yhtä paljon huolta. Ei pidä unohtaa, että yhdenvertainen kohtelu ja syrjinnänvastaiset toimintaperiaatteet ovat unionin politiikkojen – myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen liittyvien politiikkojen – kulmakiviä”, hän jatkoi. ”Nimeen olisi palautettava sana 'kotouttaminen', kun otetaan huomioon, että osallisuudesta huolehtiminen on monille jäsenvaltiolle haastavaa.”

Lisäksi komission ehdotuksessa keskitytään erityisesti laittomaan maahantuloon rajatarkastusasemilla mainitsematta minkäänlaisia säännönmukaisia maahantuloväyliä EU:hun saapumiseksi. Niin ikään nimenomainen maininta perusoikeuksien suojelusta rajatarkastusasemilla jää puuttumaan. Komitea puolustaa oikeutta turvapaikkaan ja peräänkuuluttaa yhteistä muuttoliikepolitiikkaa ja välineitä, joilla helpotetaan laillista ja hallittua muuttoliikettä. Tarvitaan edistysaskeleita ja innovointia kattavan eurooppalaisen muuttoliikejärjestelmän luomiseksi. Tästä syystä Dublin-järjestelmä on uudistettava. (mp)