ETSK vastustaa ESR+:n varojen leikkausta – tärkein ihmisiin investoiva EU-rahasto

ETSK suhtautuu erittäin varauksellisesti uuden Euroopan sosiaalirahasto plussan määrärahojen ehdotettuun kuuden prosentin vähennykseen. Rahasto kokoaa EU:n uudella pitkän aikavälin rahoituskaudella 2021–2027 yhteen useita nykyisiä rahastoja ja ohjelmia, joilla pyritään vahvistamaan unionin sosiaalista ulottuvuutta.

ETSK vastustaa ESR+:lle varatun pakollisen vähimmäisrahoitusosuuden poistamista koheesiopolitiikan uusien talousarviovarojen yhteydessä; nykyisellään osuus on 23,1 prosenttia. Komitea ei myöskään hyväksy ehdotusta alentaa EU:n yhteisrahoitusastetta ESR+:ssa.

ETSK kehottaa kohdentamaan 30 prosenttia taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan politiikan varoista ESR+:lle ja varaamaan 30 prosenttia ESR+:n varoista sosiaalista osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

 ”Kuuden prosentin leikkausta ESR+:n rahoituksesta ei voida hyväksyä, koska EU:n köyhyysaste pysyy edelleen korkeana yli 23 prosentissa”, sanoi Krzysztof Balon, joka on ESR+:aa käsittelevästä komission ehdotuksesta annetun ETSK:n lausunnon esittelijä.

Vaikka ETSK kritisoi varojen leikkausta, se on tyytyväinen ehdotukseen mm. siksi, että se on mukautettu Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin ja siinä yhdistetään nykyisiä rahastoja, jotta voidaan parantaa köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja työttömyyden torjuntaa.

ETSK:n mukaan ESR+:ssa tulisi kohdentaa tietty määrä varoja nuorison työllisyyteen sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden valmiuksien parantamiseen. Kansalaisyhteiskunta tulisi ottaa täysipainoisesti mukaan ESR+-hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. (ll)