EU lopultakin matkalla kohti sosiaalista Eurooppaa?

Työntekijöiden ryhmä

Työistunto St. Pöltenissä 12. lokakuuta 2018 aiheena Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari
 
ETSK:n ja Ala-Itävallan työkamarin yhteistyössä järjestämässä työistunnossa St. Pöltenin työntekijäkeskuksessa keskusteltiin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta.

Keskusteluun, jota oli kuuntelemassa noin 80 kutsuvierasta, osallistui EP:n jäsenen Evelyn Regnerin ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston (EMPL) yksikönpäällikön Egbert Holthuisin lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustajia ja aluepoliitikkoja. ETSK:ta edustivat Gabriele Bischoff ja Jukka Ahtela. Gabriele Bischoff painotti pääpuheenvuorossaan seuraavaa: ”Vuosi sitten annetussa Göteborgin julistuksessa jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet ovat sitoutuneet lopettamaan Euroopan sosiaalisen pirstoutumisen ja sosiaalisen polkumyynnin. On parannettava yhtäläisiä mahdollisuuksia ja työmarkkinoille pääsyä, luotava oikeudenmukaiset työolot ja varmistettava kaikkialla sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus. Aika on käymässä vähiin. Kun otetaan huomioon brexit, Trump sekä oikeistopopulistien ja nationalistien vahvistuminen monissa Euroopan maissa, tarvitaan myönteistä Eurooppa-hanketta.”

Jukka Ahtela tähdensi puheenvuorossaan eurooppalaisen sosiaalimallin merkitystä. Hänen mukaansa EU voi vaikuttaa sosiaalialalla etenkin laatimalla säädöksiä ja ohjeita ja tekemällä yhteistyötä. Tavoitteena on luonnollisesti taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen, jotka kulkevat käsi kädessä. Hän korosti myös työmarkkinavuoropuhelun merkitystä ratkaistaessa Euroopan haasteita, joita ovat esimerkiksi uudet työmuodot ja työn tulevaisuus. (mg)

Kuvassa (vasemmalta oikealle): Egbert Holthuis (Euroopan komissio), Evelyn Regner (EP:n jäsen), Markus Wieser (Ala-Itävallan työkamarin puheenjohtaja), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (liittovaltion työkamarin EU- ja kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö), Bettina Heise (Ala-Itävallan työkamarin johtaja), Réne Pfister (Ala-Itävallan maapäivien jäsen, sosiaalipolitiikan asiantuntija).