Vapaat ammatinharjoittajat 4.0: kestävää muutosta ammattien ominaispiirteisiin

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä isännöi vapaata ammatinharjoittamista käsittelevän tapahtuman painopisteenä ammattien ominaispiirteiden kestävä muutos. Siinä on tarkoitus kerätä uusia ajatuksia pyrkien tulevaisuuteen kantavaan vapaan ammatinharjoittamisen määritelmään digitalisoituneessa asiantuntija-ammattien ympäristössä.

Keskustelussa puututaan erityisesti seuraaviin seikkoihin: julkisen palvelun velvoitteet tiiviisti sellaisiin keskeisiin aloihin kuin terveys, turvallisuus, asuminen, elämänlaatu ym. liittyvissä palveluissa; huolellinen omavalvonta (ammatillinen sääntely, käytännesäännöt, kurinpitotoimet); henkilökohtainen vastuu sekä ammatinharjoittamisen riippumattomuus taloudellisista ja muista intresseistä.

Kokouksen avaa ”moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler. Eturyhmän ”vapaat ammatinharjoittajat” edustajat tukeutuvat esityksessään manifestiin, joka hyväksyttiin vuonna 2017 Roomassa pidetyssä vapaiden ammatinharjoittajien konferenssissa, kertoessaan tähänastisista saavutuksista ja hahmotellessaan tulevaa toimintaa tunnuksella Roomasta Brysseliin.

Konferenssi kerää monilukuisen joukon vapaan ammatinharjoittamisen kansallisia ja Euroopan tason edustajia sekä pääaiheeseen perehtyneitä tutkijoita kolmeen paneeliin:

  • Irtaantuminen ”protektionismin” kliseestä ja ”yleisen edun” käsitteen mukauttaminen yhteiskunnalliseen kehitykseen.
  • Muuttaako digitalisaatio ihmiskunnan perustarpeita ja miten se vaikutta vapaaseen ammatinharjoittamiseen?
  • Omistusosuuksien rajoitukset: tarpeettomiksi käyneitä vaiko tarpeellisempia kuin milloinkaan? Sijoittajien edut versus ammatilliset vaatimukset.

Tapahtuma pidetään Brysselissä 27. marraskuuta kello 10.00–17.00. (cl)