Kolmannessa liikkuvuuspaketissa tulisi ottaa huomioon kaikki liikennemuodot

Komission on mentävä ehdotuksessaan pidemmälle, ja siinä on otettava huomioon kaikki käytettävissä olevat liikennemuodot. Ehdotuksessa tulisi keskittyä tavara- ja matkustajaliikenteen intermodaalisuuteen. Lokakuun täysistunnossa hyväksymässään, Giulia Barbuccin laatimassa lausunnossa ETSK kannattaa komission julkaisemaa kolmatta liikkuvuuspakettia, mutta toivoo kunnianhimoisempaa ehdotusta.

ETSK pitää komission ehdotusta jälleen yhtenä askeleena kohti kestäväpohjaista liikennettä Euroopassa. Barbucci totesi kuitenkin, että ”kannustamme komissiota katsomaan tieliikennettä pidemmälle. Todellisen kestävän ja turvallisen liikkuvuuden kehittämiseksi on otettava huomioon kaikki käytettävissä olevat liikennemuodot. Tarvitsemme kunnianhimoisempaa visiota, johon sisällytetään julkisen ja yksityisen liikenteen intermodaalisuus keinona tehokkuuden, elämänlaadun ja turvallisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Lisäksi komitea kehottaa komissiota osoittamaan ohjelmalle riittävästi määrärahoja, kannattaa liikenneturvallisuutta ja akkuja koskevia strategisia toimintasuunnitelmia ja muistuttaa komissiota ajoneuvojen täyteen automatisointiin ja sähköajoneuvoihin siirtymiseen mahdollisista ongelmista.

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2018 kolmannen Eurooppa liikkeellä -paketin, joka on komission uusin panos Euroopan liikenteen uudenaikaistamiseen. Paketissa keskitytään tieliikenteeseen ja erityisesti autoliikenteeseen yhdessä seuraavan kolmen keskeisen osa-alueen kanssa: turvallisuus, yhteenliitettävyys ja automaatio sekä puhdas liikenne. (mp)