ETSK esittää uusia ajatuksia EU:n talouden ohjausjärjestelmän kehittämiseksi paremmaksi

EU economic governance

Lokakuussa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi joukon EU:n talouden ohjausjärjestelmää käsitteleviä lausuntoja, joissa eurooppalaisille päättäjille tarjotaan uudenlaista sisältöä talous- ja rahaliiton (EMU) syventämisestä ja seuraavasta talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta parhaillaan käytäviin keskusteluihin.

Lausuntopaketissa ETSK kannattaa komission ehdotuksia ottaa käyttöön uudistusten tukiohjelma ja Euroopan investointien vakautusjärjestely EU:n uudessa talousarviossa (2021–2027). Tämä olisi tervetullut askel kohti EU:n taloudellisen yhdentymisen ja talouden ohjausjärjestelmän parantamista.

Olisi kuitenkin aiheellista seurata uudistusten tukiohjelman tuella toteutettavien rakenteellisten uudistusten sosiaalisia vaikutuksia ja ulottaa ohjelma hankkeisiin, joilla on unionin laajuista merkitystä. Uuden välineen menestys riippuisi erinäisten näkökohtien hienosäädöstä: rakenteellisten uudistusten määritteleminen, menettelytavat niiden arvioimiseksi sekä varojen jakamisen ehdot.

ETSK on huolissaan myös Euroopan investointien vakautusjärjestelyn mittasuhteista. Se voisi olla riittämätön siinä tapauksessa, että häiriöt vaikuttavat kahteen tai useampaan jäsenvaltioon. ETSK katsoo, että työttömyyden kasvun pitäminen ainoana perusteena tuen aktivoinnille voi heikentää välineen tehokkuutta ja sen vaikutuksen oikea-aikaisuutta.

Muut täydentävät indikaattorit voisivat osoittaa tulossa olevan laajan talouden häiriön vielä työttömyyden kasvua varhemmin. Näin olisi mahdollista ryhtyä tukitoimiin ennen laajempien häiriöiden toteutumista. ETSK suosittaa lisäksi, että Euroopan investointien vakautusjärjestelyä kehitetään edelleen ja että tutkitaan, miten EU:n laajuinen vakuutusjärjestely voisi toimia.

Euroalueen vuoden 2018 talouspolitiikan osalta ETSK peräänkuuluttaa positiivista finanssipolitiikan kokonaisviritystä euroalueelle. Investointimenojen lisääminen ylijäämämaissa olisi välttämätöntä talouspolitiikan kannalta. Talouspolitiikassa etusijalla tulisi olla myös suotuisan ympäristön luominen yritysten investoinneille ja innovoinnille sekä työsuhteiden epävarmuuden, köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. (jk)