EU:n talousarviosta 40 prosenttia tulisi varata ilmastonmuutostarkoituksiin

Ilmastorahoitussopimuksesta antamassaan lausunnossa ETSK pitää tarpeellisena varmistaa talouden viherryttämisen edellyttämien siirtymien rahoitus. Komitea katsoo, että 40 prosentin osuus EU:n talousarviosta tulisi käyttää ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjuntaan.

”Ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista ihmisille ja planeetallemme. Mutta nähtävissä on myös mahdollisuuksia, jotka syntyvät tarpeesta muuttaa Euroopan talous pohjaltaan kestäväksi. Voimme saavuttaa tavoitteen toimimalla EU:ssa yhdessä”, Rudy de Leeuw totesi.

Ilmastonmuutoksen ja sen seurauksien torjuntaan tarvitaan EU:ssa noin 1 115 miljardia euroa vuosittain. Sopimuksessa vaaditaan selkeää ja pitkällä aikavälillä ennakoitavissa olevaa eurooppalaista poliittista kehystä. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) tulee edistää kestävää talouskehitystä ja luoda korkealaatuisia työpaikkoja. Ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjuntaan osoitettu EU-talousarvion osuus tulisi nostaa 40 prosenttiin.

Tulisi myös harkita mahdollisuutta tehdä EIP:stä kestävän kehityksen pankki, joka rahoittaa pääasiassa energia-alan siirtymää, vihreää liikkuvuutta ja innovointia. ETSK kannattaa yhtenäisen EU:n luokitusjärjestelmän kehittämistä kestävyysperiaatteiden mukaisten hankkeiden sekä ympäristö- ja talousvaikutuksiltaan myönteisimpien investointien edistämiseksi.

Vihreän rahoituksen merkki tulisi myöntää investoinneille, jotka ovat EU:n luokituksen ja tiukimpien kestävyysvaatimusten mukaisia. Kiertotaloutta ja investoimista energiatehokkaisiin rakennuksiin on kannustettava. Lisäksi jokaisessa kauppasopimuksessa sosiaali- ja ympäristölausekkeita tulisi vahvistaa sitoutumista Pariisin sopimukseen koskevalla velvoitteella.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että pitemmällä aikavälillä vain taloutensa viherryttäneet pysyvät maailmanmarkkinoiden huipulla. Me eurooppalaiset voimme johtaa tätä kehitystä.” (sma)