ETSK perää ripeää mutta asteittaista siirtymistä kestäväpohjaiseen talouteen

EU on sitoutunut edistämään sosiaalisten tavoitteiden lisäksi siirtymistä vähähiiliseen, resurssitehokkaampaan ja kestäväpohjaiseen talouteen. Tähän liittyvien sitoumusten rahoittaminen siten, että otetaan huomioon ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja hallintotapaan liittyvät kriteerit, on valtava investointihaaste.

ETSK katsoo, että jäsenvaltioiden tulee rakentaa yhteiset eurooppalaiset kestävän kehityksen puitteet, joilla varmistetaan, että rahoitusjärjestelmästä saadaan tukea siirtymään kohti kestäväpohjaista taloutta. Komitea tukee siksi voimakkaasti kestävän kasvun rahoitusta koskevaa komission toimintasuunnitelmaa ja suosittaa sen ripeää mutta asteittaista täytäntöönpanoa. Ehdotettu kehys on tärkeä rahoitusmarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen palauttamiseksi ja säästöjen ohjaamiseksi kestäviin reaalitalouden investointeihin.

ETSK tunnustaa rahoitusmarkkinatoimijoiden keskeisen aseman siirtymän toteuttamisessa mutta korostaa, että koko yhteiskunta on saatava mukaan, jotta järjestelmä voi toimia.

Siirtymämuutokset olisi järkevää aloittaa EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän ja vähähiilisyyden vertailuarvojen määrittelystä. Luokitusjärjestelmän tulee olla dynaaminen, ja siinä on otettava huomioon yritysten todellinen toimintaympäristö. Lopullisena tavoitteena pitäisi olla luokitusjärjestelmän tekeminen maailmanlaajuisesti tunnetuksi ja sen sisällyttäminen unionin oikeuteen yhdenmukaisesti ja samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa. On toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että järjestelmää tarkistetaan ja ajantasaistetaan säännöllisesti.

ETSK kannattaa sitä, että aloitetaan rajallisella määrällä aloja – ensisijaisesti ympäristöön liittyvillä tekijöillä – ja asetetaan ensi vaiheessa vain rajallinen määrä oikeudellisia velvoitteita. Se pitää kuitenkin tervetulleena sosiaalisiin kysymyksiin ja hallintotapaan liittyvien vähimmäistason suojatoimien käyttöönottoa heti alussa. Tulevaisuudessa luokitusjärjestelmää ja oikeudellisia velvoitteita olisi laajennettava myös sosiaalista kestävyyttä ja hallintotapaa koskeviin tavoitteisiin.

ETSK on niin ikään tyytyväinen rahoitusmarkkinatoimijoille ehdotettuihin luottamusvelvollisuuksiin. Kun ne otetaan käyttöön, lopulliset sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksensä kestävyysmieltymystensä mukaisesti.

Lisätietoa: ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)