Komissaari Stylianides: avustusvalmiuksien reservi, rescEU, on vasta ensimmäinen vaihe unionin pelastuspalvelumekanismin ajanmukaistamisessa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat dramaattisia, ja ETSK kehottaa osana omaa rescEU-ehdotustaan EU:n toimielimiä lisäämään yhteisiä toimia ja politiikkalinjauksia, jotta katastrofeihin kyetään vastaamaan entistä tehokkaammin ja tuloksekkaammin.

ETSK esitteli 18. lokakuuta ehdotuksensa EU:n pelastuspalveluvalmiuksien eli rescEUn vankentamisesta humanitaarisesta avusta ja pelastuspalveluasioista vastaavalle Euroopan komission jäsenelle Christos Stylianidesille.

Stylianides totesi pitävänsä ETSK:n lausuntoa tärkeänä, koska se kuvastaa unionin kansalaisten ajatuksia. Hän tähdensi, että ”uusi rescEU-aloite on ensimmäinen vaihe unionin pelastuspalvelumekanismin ajanmukaistamisessa ja sen on määrä korjata puutteita hätäapuvalmiuksien toimintakapasiteetissa ja kohdentaa huomiota ennaltaehkäisyyn. Se täydentää maakohtaisia järjestelmiä kuitenkaan korvaamatta niitä.”

Komissaari yhtyi näkemykseen, että ehdotuksen on mentävä katastrofintorjuntatoimia edemmäs. Tavoitteena tuleekin olla valmistautua katastrofien kohtaamiseen.

Hänen mielestään rescEU on arvokas väline lähestyttäessä eurooppalaista ihmistä, koska se viestii eurooppalaisesta solidaarisuudesta.

”Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että unionin nykyinen pelastuspalvelumekanismi, joka järjestelmänä perustuu jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen panokseen, ei anna riittäviä valmiuksia toimia isoissa hätätilanteissa,” sanoi ETSK:n esittelijä Dimitris Dimitriadis. ”Meidän on koulutettava ja valmennettava kaikki sukupolvet lapsista alkaen selviytymään pahoista hätätilanteista. Lisäksi tarvitsemme yhteisen mekanismin koko unionia varten.”

ETSK pitää välttämättömänä, että kehitetään yleispätevät periaatteet ja ohjeet ja että laaditaan yleiset, nykyaikaiset oikeudelliset puitteet ennakkovaroitusjärjestelmiä, vapaaehtoistoimintaa ja kaikilla pelastuspalveluviranomaistasoilla tapahtuvaa järjestelmällistä osallistumista varten. Lisäksi on päätettävä määrärahojen sitomisasteista jäsenvaltioiden talousarvioissa ennaltaehkäisytoimia ajatellen. (sma)