ETSK:n viesti komissiolle: digitalisaation on oltava osallistavaa

Komission laatima Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelma on askel oikeaan suuntaan, sillä siinä tiedostetaan digitaalisten taitojen avainasema, mutta ohjelma voitaisiin nivoa tiiviimmin yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Lokakuun täysistunnossa antamassaan Norbert Klugen ja Ulrich Sammin laatimassa lausunnossa ETSK kannattaa komission ehdotusta ja korostaa, että digitalisaatiosta on tehtävä osallistavaa Euroopassa ja ”digitaalinen osinko” on jaettava tasapuolisesti asianmukaisin poliittisin toimin.

”Koska digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin ja ihmisiin, on erittäin tärkeää, että kaikki EU-kansalaiset voivat hyötyä siitä” Kluge totesi. ”Digitalisaatiosta on tehtävä osallistavaa Euroopassa”, hän jatkoi. ”Ihmisiä ei saa sulkea digitaalisen kehityksen ulkopuolelle sukupuolen, sosiaalisen aseman, alhaisemman koulutustason, pätevyyden, digitaalisen osaamisen, alkuperän, iän tai vamman kaltaisten tekijöiden vuoksi.”

Digitaaliset taidot ja digitaalinen osaaminen ovat oleellisia ja ne on tunnustettu ohjelmassa avaintekijöiksi. On erittäin tärkeää tukea yrityksiä, työntekijöitä ja kuluttajia sekä perustason että edistyneen digitaalisen teknologian käyttöönotossa ja käytössä. Koulutusta voitaisiin tarjota alueilla toimivien paikallisten innovointikeskittymien kautta. ”Pidämme tervetulleena eurooppalaisen huippuosaamismerkin myöntämistä paikallisille innovointikeskittymille yhteenliitäntöjen suosimiseksi ja sen varmistamiseksi, että tarjolla on erittäin ammattitaitoista ja digitaalisesti pitkälle edistynyttä osaamista mutta myös perusvalmiuksia”, korosti Samm.

Euroopan komissio esitteli kesäkuussa 2018 Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelman kaudeksi 2021–2027. Tarkoituksena on perustaa digitaaliset sisämarkkinat ja kehittää EU merkittäväksi toimijaksi digitalisoinnin alalla sekä vahvistaa EU:n taloudellista voimaa globaalissa kilpailussa. (mp)