Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on valinnut viisi finalistia niiden lähes 180 inspiroivan hankkeen joukosta, jotka hakivat vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintoa. Tänä vuonna etsittiin toimijoita, jotka pyrkivät lisäämään naisten vaikutusmahdollisuuksia ja edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

Finalistit aakkosjärjestyksessä:

  • Fairy Tales (satuhanke), bulgarialaisen NAIA-järjestön hanke, jossa alle kouluikäisille lapsille kerrotaan sukupuolten tasa-arvosta perinteisten satujen avulla.
  • #mimmitkoodaa, suomalaisen Ohjelmisto- ja e-business ry:n ohjelma, jonka tarkoituksena on murtaa yleinen käsitys, että kaikki ohjelmistokehittäjät ovat oletusarvoisesti miehiä.
  • Polish Women’s Strike (naisten lakko), puolalainen kansanliike, joka tukee naisaktivisteja taistelussa muutoksen puolesta pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa.
  • The Brussels Binder, belgialainen hanke, joka pyrkii edistämään naisten osallistumista unionin politiikoista käytäviin keskusteluihin.
  • Women’s Toponomy (naiset nimistössä), italialainen hanke, jonka tavoitteena on lisätä paikkojen nimeämistä merkittävien naisten mukaan ja antaa heille näin heidän ansaitsemaansa julkista tunnustusta.

Palkintojenjakotilaisuus pidetään Brysselissä 12. joulukuuta ETSK:n täysistunnon yhteydessä. Silloin paljastetaan palkinnonsaajien lopullinen järjestys. Ensimmäinen palkinto on arvoltaan 14 000 euroa, ja muut finalistit saavat kukin 9 000 euroa.

ETSK valitsi vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinnon teeman siksi, että se halusi tuoda jälleen esiin vahvan sitoutumisensa sukupuolten tasa-arvoon – tavoitteeseen, johon Euroopassa ei vieläkään ole päästy. Naiset saavat edelleen vähemmän palkkaa kuin miehet, kärsivät syrjinnästä ja joutuvat usein sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi. Antamalla tunnustusta hankkeille, joiden avulla on konkreettisesti edistetty yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista, ETSK haluaa tuoda esille, millaisia edistysaskelia on jo otettu kohti naisille ja miehille tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, ja kannustaa jatkamaan tätä työtä. (ll)