Rautateiden olisi toimittava mallina joustavalle ja osallistavalle siirtymiselle digitaaliaikaan

Lokakuussa annetussa oma-aloitteisessa lausunnossaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” kehotti varmistamaan osallistavan digitalisaation rautatiealalla ja ehdotti komission johtamaa aloitetta tarvittavien sadan miljardin euron investointien hankkimiseksi.

”Digitalisaation vauhdittamiseksi on myös tärkeää nopeuttaa Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöönottoa”, sanoi esittelijä Alberto Mazzola. ”Rautatieliikenne voisi toimia perustana eurooppalaiseen digitaaliseen identiteettiin liittyvän liikkuvuusnäkökulman kehittämisessä kilpailua ja innovointia edistävän sääntely-ympäristön avulla.”

Myös teknisen ja sääntelykehyksen kehittäminen olisi asetettava asialistan kärkipäähän. ”Euroopan työmarkkinaosapuolten on käynnistettävä vuoropuhelu ennakoidakseen ja lieventääkseen automaation ja digitalisaation vaikutuksia ja varmistaakseen näin oikeudenmukaisen siirtymän”, korosti lausunnon toinen esittelijä Guy Greivelding.

Kun siirrytään kohti digitalisoitua rautatiejärjestelmää, on myös tärkeää ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat ja toteuttaa tehokkaita kyberturvallisuustoimenpiteitä. Sen vuoksi ETSK kehottaakin vahvistamaan EU:n kyberturvallisuusviraston (ENISA) ja EU:n rautatieviraston (ERA) välistä yhteistyötä. (sma)