Brysselissä 5. marraskuuta pidetyssä ETSK:n konferenssissa Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate – kehityssuuntauksia EU:ssa kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta tuotiin esiin pikainen tarve osallistaa kansalaisyhteiskunta oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen Euroopassa.

EU:n perusarvojen rikkomista koskevien ilmoitusten lisääntyessä painotettiin konferenssissa tarvetta käydä hallitusvallan ja kansalaisyhteiskunnan välistä kypsää ja suunnitelmallista vuoropuhelua, jotta torjutaan oikeusvaltioperiaatteen taantuminen EU:ssa.

Konferenssi perustui ETSK:n äskettäin julkaisemaan kertomukseen oikeusvaltiotilanteesta Euroopassa. Kertomuksen on laatinut ETSK:n perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä työryhmä vuosina 2018 ja 2019 tekemiensä ensimmäisten jäsenvaltiovierailujen jatkotoimena, ja sen tavoitteena oli kartoittaa tämän, EU:n keskeisen perusarvon yleisiä kehityssuuntauksia ja kansallisia erityispiirteitä. Perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä työryhmä aikoo vierailla tulevina vuosina kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. (ll)