ETSK:n työntekijät-ryhmä

Neljä keskeistä kysymystä, jotka hallitsevat poliittisia painopisteitä Euroopan parlamentin ja komission uudella toimikaudella, ovat digitalisaatio, ilmastonmuutos, väestönkehitys ja globalisaatio. Niiden käsittely edellyttää uutta kestäväpohjaista teollisuusmallia, joka mahdollistaa oikeudenmukaisen siirtymän kohti kiertotaloutta ja vihreää taloutta. Aiemmat kokemukset (esimerkkinä keltaliivit) ovat opettaneet meille, etteivät nämä kipeästi tarvittavat toimet saa kansalaisten tukea, jos niissä jätetään huomiotta työntekijät ja jos he kantavat taakan yksin.

Tarvitaan kattava strategia, jonka avulla lisätään kansalaisten ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia, varmistetaan kestävä kehitys ja suojellaan perusoikeuksia. Eteneminen kohti osallistavaa tulevaisuutta tarkoittaa, että EU:n on laadittava oikeudellisesti sitovia välineitä vähimmäistulotason ja toimeentulon mahdollistavan vähimmäispalkan varmistamiseksi sekä yhteiset puitteet työttömyysvakuutusta varten.

Tätä varten sosiaaliset investoinnit (terveydenhoidon, koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden ja vihreään talouteen siirtymisen aloilla) olisi suljettava vakaus- ja kasvusopimuksen ulkopuolelle ns. kultaisella säännöllä, jotta varmistetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin asianmukainen kehittäminen ja täytäntöönpano sekä julkisen talouden kestävyys. Kestävän kehityksen mukaisiin toimiin on aina sisällyttävä sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus, ja taakka ja vastuu on jaettava asianmukaisesti etenkin verotuksen osalta. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, työmarkkinaosapuolten osallistaminen politiikan muotoiluun sekä työehtosopimusten ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen ovat keskeisiä välineitä sellaisen oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseksi, jossa ketään ei jätetä jälkeen. (prp)