EU:n, kansallisten hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuuteen perustuva yhteistyö on ratkaisevan tärkeää maatalousväestön sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi.

”Sukupolvenvaihdoksessa on kyse huomattavasti EU:n maataloustuottajien keski-iän alentamista laajemmasta ongelmasta. Siinä on pohjimmiltaan kyse koko strategian uudelleenarvioinnista, jotta nuoria saataisiin houkuteltua maataloustuottajan ammattiin, millä olisi elvyttävä vaikutus maaseutuun”, painotti Piroska Kállay, joka on aihetta käsittelevän, lokakuun täysistunnossa hyväksytyn ETSK:n lausunnon esittelijä.

Lausunnon toisen esittelijän John Bryanin mukaan ”on lisättävä YMP:n toimenpiteiden ja kansallisten oikeuskehysten ja verotuspolitiikkojen johdonmukaisuutta maatilojen luovutuksen helpottamiseksi.”

EU:n nuorten viljelijöiden suurimpia huolia ovat maataloustulot, byrokratia, epäreilu kilpailu, rahoitus, maan hankinta, mahdollisuus hyödyntää menetelmiä, joilla helpotetaan käytännön osaamisen siirtoa, laajakaistayhteyden kaltaisten peruspalveluiden puuttuminen ja sosiaalinen eristyneisyys. Sukupolvenvaihdoksen onnistunut toteuttaminen on yksi aikamme merkittävimmistä haasteista, mutta se merkitsee myös mahdollisuutta.

Siksi on olennaisen tärkeää tarkastella kaikkia näitä kysymyksiä vuosien 2021–2027 YMP:n talousarvion yhteydessä, jotta voidaan täyttää tarkoituksenmukaisen tuen edellyttämät rahoitustarpeet. Sen vuoksi ETSK ehdottaa, että vähintään 2 prosenttia YMP:n talousarviosta (ensimmäinen ja toinen pilari) suunnataan nuorten viljelijöiden tukemiseen. (mr)