ETSK:n lokakuun täysistunnossa keskusteltiin aiheesta rEUnaissance – Kulttuurivisio Euroopalle.

Keskustelun aluksi ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ilmaisi tyytyväisyytensä sen johdosta, että Emmanuel Macron oli ottanut omakseen hänen ajatuksensa Euroopan renessanssista. ”Meidän ei pidä unohtaa, että maanosamme oli ensin kulttuurialue ja vasta myöhemmin poliittinen idea. Tällaiselle alueelle ei ole ominaista yhdenmukaisuus, vaan se kukoistaa monimuotoisuuden ja muutoksen kautta”.

Euroopan kulttuurisäätiön johtaja André Wilkens totesi, että kulttuuria voidaan myös käyttää väärin yhteisöjen jakamiseksi, jolloin siitä tulee uhka Euroopan yhdentymiselle. Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaavan komission jäsenen Tibor Navracsicsin erityisneuvonantaja Pier Luigi Sacco sanoi, että ”meidän ei tulisi aliarvioida kulttuuria muutosvoimana”. Hän selvitti, miten kulttuuri voi käynnistää muutoksen vähentämällä ihmisten pelkoja tuntemattoman edessä.

Brysselin Goethe-instituutin johtaja Elke Kaschl Mohni viittasi kulttuurin rooliin ulkosuhteissa sekä oikeudenmukaisuuden ja ihmisten välisten suhteiden merkitykseen. ”Kulttuurisuhteiden tavoitteena on vahvistaa luottamusta ja ymmärtämystä”, hän totesi. Festival der Regionen -taide- ja kulttuuritapahtuman taiteellinen johtaja Airan Berg kertoi, miten kulttuuri ja taide voisi auttaa ihmisiä siirtymään mukavuusalueensa ulkopuolelle.

Luca Jahier sanoi lopuksi, että kulttuuri tulisi asettaa etusijalle toimintapolitiikkojen muotoilussa, ja ehdotti, että ETSK:hon perustetaan uusi elin käsittelemään kulttuuriasioita. (sma)