ETSK ehdottaa luotettavia tekoälytuotteita koskevan EU:n sertifioinnin käyttöönottoa

ETSK ehdottaa, että EU laatii luotettavaa tekoälyä varten todistuksen, jonka myöntää riippumaton elin sen jälkeen, kun tuotteet on testattu häiriönsietokyvyn, turvallisuuden sekä ennakko-oletusten, syrjinnän tai puolueellisuuden puuttumisen kaltaisten keskeisten vaatimusten osalta. Ehdotus esitetään kahdessa ETSK:n tuoreessa lausunnossa, joissa arvioidaan tekoälyä koskevia Euroopan komission eettisiä suuntaviivoja.

ETSK uskoo, että tällainen sertifiointi lisäisi huomattavasti kansalaisten luottamusta tekoälyyn Euroopassa. Vaikka jotkut painottavat sitä, että algoritmien on oltava selitettävissä, jotta ihmiset voisivat luottaa tekoälysovelluksiin, tosiasia on, että tekoälyjärjestelmät ja koneoppiminen ovat niin monimutkaisia, etteivät edes niiden kehittäjät tiedä todella, millaisia tuloksia voidaan saada, joten he joutuvat kehittämään testausvälineitä järjestelmien rajojen selvittämiseksi.

ETSK ehdottaa, että testauksen toteuttaisi riippumaton elin (virasto, konsortio tai jonkin muu myöhemmin määritettävä taho), joka testaisi järjestelmät ennakko-oletusten, syrjinnän, puolueellisuuden, häiriönsietokyvyn, toimintavarmuuden ja erityisesti turvallisuuden osalta. Yritykset voisivat käyttää todistusta osoittaakseen, että niiden kehittämät tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, luotettavia ja eurooppalaisten arvojen ja vaatimusten mukaisia.

Tekoälytuotteet ovat verrattavissa lääkkeisiin”, sanoi Euroopan komission tiedonannosta annetun ETSK:n yleisluonteisen lausunnon esittelijä Franca Salis-Madinier. ”Lääkkeet voivat olla hyödyllisiä mutta myös vaarallisia, ja ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille, ne on sertifioitava. Valmistajien on osoitettava, että ne ovat tehneet riittävästi kokeita ja testejä varmistaakseen, että niiden tuotteesta on todella hyötyä. Samanlaista menettelytapaa tulisi soveltaa tekoälylaitteisiin.”

ETSK myös muistuttaa, että tarvitaan vastuuta koskevat selkeät säännöt. Vastuun on aina kuuluttava luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Koneita ei voida asettaa vastuuseen, mikäli tapahtuu virhe”, totesi Ulrich Samm, joka on tekoälyä koskevien suuntaviivojen vaikutuksia autoalalla käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä. Tekoälyjärjestelmien vakuutuskelpoisuus on niin ikään ensisijaista tarkastelua edellyttävä kysymys, ETSK tähdentää. (dm)