Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) pitää valitettavana, etteivät kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ole hyväksyneet muuttoliikettä koskevaa Global Compact -aloitetta, joka sen mielestä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden edistyä siinä, että EU puhuisi muuttoliikeasioissa yhdellä äänellä maailmanlaajuisesti.

Aiheesta ”Turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen toteuttaminen EU:n arvojen pohjalta” antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa ETSK painottaa, että aloite on ei-sitova sopimus, joka ei näin ollen luo uusia velvoitteita EU:n jäsenvaltioille.

Sen sijaan aloitteen sisältö perustuu täysin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 2 artiklassa vahvistettuihin EU:n keskeisiin arvoihin, jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen.

”Aloite itsessään ei ole vallankumouksellinen tai radikaali, mutta se tarjoaa monenväliset puitteet alkuperä-, kauttakulku- ja vastaanottavien maiden väliselle yhteistyölle”, sanoi lausunnon esittelijä José Antonio Moreno Díaz.

ETSK, joka on EU:n toimielinten eturintamassa puhuen turvallisen ja hallitun muuttoliikkeen puolesta, pyrkii myös edistämään keskustelua aiheesta EU:n toimielinkentässä.

Aloite voi olla hyvä lähtökohta muuttoliikkeestä käytävälle tosiopohjaiselle keskustelulle, jossa voitaisiin tarkastella sitä, miten eri EU-maiden erilaiset suhtautumistavat asiaan ovat sovitettavissa yhteen”, Moreno Díaz totesi. (ll)