Katsaus ETSK:n toimintaan – Vuotuinen toimintakertomus 2017

Jos haluat saada kokonaiskuvan ETSK:n toiminnasta ja saavutuksista vuonna 2017, tutustu tähän esitteeseen – se on lyhyempi ja tiiviimpi versio ETSK:n vuotuisesta toimintakertomuksesta ja tarkoitettu niin suurelle yleisölle kuin toimielimille.

Kuka pyysi ETSK:lta lausuntoja vuonna 2017? Minkälaisten kysymysten parissa ETSK työskenteli? Mitkä olivat sen tärkeimmät saavutukset? Kuka oli kuka ja kuka teki mitä ETSK:ssa vuonna 2017? Mitä ETSK:n toiminta maksoi? Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät tästä lyhyestä ja helppolukuisesta julkaisusta.

Esitettä on täydennetty infografiikalla, kuva-aineistolla ja valokuvilla, ja se on saatavilla ranskaksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, italiaksi ja puolaksi sekä paperikopiona että ETSK:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/eesc-inside-out-annual-activity-report-2017

Paperikopioita voi tilata osoitteesta vipceseateesc [dot] europa [dot] eu (fgr)