ETSK:n puheenjohtajan Luca Jahier’n ja viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan Isabel Cañon viesti Kreikan tuhoisien maastopalojen johdosta

ETSK:n puheenjohtajan Luca Jahier’n ja viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan Isabel Cañon viesti Kreikan tuhoisien maastopalojen johdosta

Ilmaisemme Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimissä täyden solidaarisuutemme Kreikan kansalle.

Ajattelemme uhreja ja heidän omaisiaan, jotka surevat tässä murheellisessa tapahtumassa menettämiään läheisiä.

Vetoamme voimakkaasti Euroopan unioniin, jotta se tukisi kaikin mahdollisin tavoin Kreikan hallitusta tapahtuneen luonnonkatastrofin jälkihoidossa.

Tämä ja muut vastaava katastrofit, jotka koettelevat muita Euroopan maita, ovat ilmastonmuutoksen seurausta ja selkeä varoitus.

ETSK valmistelee parhaillaan Euroopan komission pyynnöstä lausuntoa luonnonkatastrofeista. Komitea äänestää otsikolla ”EU:n pelastuspalvelutoimien vahvistaminen – rescEU” annettavasta lausunnosta lokakuun täysistunnossaan.

Toteamme jälleen kerran, että vakaana tavoitteenamme on ilmastonmuutokseen puuttuminen. Kehotamme toteuttamaan EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla kohdennettuja toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi Pariisin sopimusten mukaisesti.