ETSK vaatii integroidumpaa toimintamallia liikenteeseen

Liikenteellä on keskeinen mahdollistava rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa. Se edistää taloutta, kauppaa ja työllisyyttä mutta aiheuttaa myös ympäristöön, liikennevirtaan ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia. ETSK tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita lausunnossaan, jonka on laatinut Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala. Komitea sitoo monialaisessa lähestymistavassa yhteen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja kehottaa komissiota laatimaan uuden ja integroidun kehyksen EU:n tulevaa liikennepolitiikkaa varten.

”Liikenne on Euroopan unionin keskeinen politiikanala, mutta valitettavasti unionin päätöksentekoa leimaa edelleen siiloajattelu, minkä vuoksi toimintamalleissa ja aloitteissa ei aina tavata kokonaisuutta. Esimerkiksi markkinakysymykset ovat osa liikennepolitiikkaa, ja ilmastoon ja energiaan liittyviä kysymyksiä käsitellään osana energiaunionia”, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala sanoi.

Digitalisaation ja robotisaation tuomia mahdollisuuksia ja haasteita on myös hallinnoitava asianmukaisesti. ”Liikenteen tulee olla helposti ulottuvilla, kohtuuhintaista, sujuvaa ja tehokasta sekä turvallista ja varmaa, jotta se voi mahdollistaa ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden. Tätä varten tarvitsemme kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti merkittäviä investointeja asianmukaiseen infrastruktuuriin, innovointiin ja tehokkaisiin liikennejärjestelmiin, myös julkiseen liikenteeseen”, Kylä-Harakka-Ruonala totesi.

Lausunnossa korostetaan myös, että on ratkaisevan tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan liikennepolitiikan valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Julkisella sektorilla on oltava keskeinen rooli, mutta on myös helpotettava alhaalta ylöspäin suuntautuvia aloitteita ja kumppanuuksia. (mp)