Työ 4.0 iskee pahiten siellä, missä työmarkkinaosapuolet ovat heikoimpia

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmän teettämä selvitys kansallisista Työ 4.0 -strategioista osoittaa, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen on olennaisen tärkeää ja että työntekijät kärsivät eniten siellä, missä keskitetty sopiminen on vähentynyt.

Digitaalisen murroksen vauhti ja työn sääntelyyn ja laatuun liittyvät haasteet edellyttävät kokonaisvaltaisia toimintapoliittisia ratkaisuja. OECD:n arvioiden mukaan 14 % työtehtävistä tullaan hyvin todennäköisesti automatisoimaan ja 31 % tulee muuttumaan merkittävästi seuraavien 15–20 vuoden aikana.

Selvityksen tulokset viittaavat siihen, että korkean osaamistason työntekijöillä on tulevaisuudessa paljon kysyntää, mutta keskitasoista ammattitaitoa edellyttävät työt, joista saa keskitason palkkaa, vähenevät. Odotettavissa on toisin sanoen eriarvoisuuden kasvua.

Selvityksessä viitataan alustataloutta koskeviin ILO:n tutkimustuloksiin. Niiden mukaan lainsäädännön aukot tai harmaat alueet, jotka ovat luoneet hedelmällisen maaperän epätyypillisten ja huonojen työehtojen ja -olojen kehitykselle, ovat tulosta eräissä maissa havaittavissa olevasta keskitetyn sopimisen vähenemisestä.

Selvityksessä, jonka otsikko on Overview of the national strategies on work 4.0 – a coherent analysis of the role of the social partners, kehotetaan

  • tehostamaan työmarkkinavuoropuhelua siten, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat suoraan oikeudenmukaisen digitaalisen siirtymän hahmottelemiseen, jotta voidaan varmistaa työpaikkojen laadukkuus ja kunnollinen palkkataso
  • tarjoamaan yleiskattavia sosiaaliturvajärjestelmiä
  • kehittämään uuteen teknologiaan liittyviä työsuojeluvaatimuksia
  • kiirehtimään työpaikkojen luomista ja
  • laatimaan koulutusohjelmia.

Selvitys esitellään virallisesti ja siitä keskustellaan 18. lokakuuta 2018 järjestettävässä työntekijät-ryhmän tilaisuudessa. (prp)