Nuoret afrikkalaiset yrittäjät taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ytimessä

EU:n ja Afrikan talous- ja yhteiskuntaelämän sidosryhmäverkosto pitää Afrikan nuoria ensiarvoisen tärkeinä mantereen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Verkoston vuosikokouksen pääteemana oli Afrikan nuori sukupolvi talouskehityksen moottorina ja muuttoherkimpänä ikäryhmänä.

Osanottajat totesivat loppujulistuksessa, että ”Afrikan ja EU:n suhteissa kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on antaa säännöllisin väliajoin jäsennelty panos EU–Afrikka-strategiaan ja korostaa, että kansalaisyhteiskunnan tulee olla mukana asianmukaisilla foorumeilla esittämässä suosituksia poliittisille elimille hyvän hallinnon ja kansalaisosallistumisen varmistamiseksi”.

Afrikan maantieteellistä monimuotoisuutta edustaneet nuoret afrikkalaiset yrittäjät Burkina Fasosta, Keniasta, Swazimaasta ja Madagaskarista kertoivat onnistumiskokemuksistaan ja antoivat samalla osoituksen maanosan nuoren sukupolven energisyydestä ja yrittäjähenkisyydestä, mikä on omiaan rohkaisemaan ja inspiroimaan ihmisiä ympäri Afrikan ja Euroopan.  ”Talous kehittyy. Tarvitsemme välineitä, emme EU-rahaa. Meidän on parannettava Afrikan elinoloja, tai kaikki lähtevät Eurooppaan”, sanoi nuori burkinafasolainen rakennuselementtialan yrittäjä Fahiz Diallo.

Kokouksen päätelmät toimitetaan EU:n ja Afrikan toimielimille ja poliittisille vastuutahoille valtioista riippumattomien toimijoiden panoksena EU:n ja Afrikan välisiin suhteisiin.