Osaamisen kohtaanto-ongelma: menetykset lasketaan miljoonissa, ja ne kasvavat edelleen!

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan osaamisen kohtaanto-ongelmat aiheuttavat Euroopan talouden tuottavuudessa yli 2 prosentin menetyksen vuodessa. Tämä tarkoittaa 80 sentin menetystä työtuntia kohden. Tilanne pahenee entisestään, jos ei ryhdytä uudistuksiin.

Tutkimuksen mukaan yrityksillä on suurimmassa osassa EU:ta yhä enemmän pulaa työntekijöistä, joilla on tarvittavaa osaamista. Eräillä ammattialoilla – esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset, lääkärit, STEM-alojen (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) ammattilaiset, opettajat, sairaanhoitajat ja kätilöt – vaikutukset ovat jo merkittäviä. On myös pulaa keskitason ammattilaisista, kuten kuorma-autonkuljettajista, kokeista ja hitsaajista.

Seurauksiin kuuluvat työntekijöiden koulutuksen lisämenot, kilpailukyvyn menettäminen ja hitaammat rekrytointiprosessit. Yli 70 prosenttia ammatillisten, tieteellisten ja teknisten palvelujen yrityksistä ja 67 prosenttia tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksistä katsoi, että osaamisen kohtaanto-ongelmilla on vakavia vaikutuksia niiden henkilöstöpolitiikkaan.

Tutkimuksessa mukana olleet yritykset ottivat esille elinikäisen oppimisen ja (uudelleen)koulutuksen riittämättömät perinteet keskeisenä tekijänä osaamisen kohtaanto-ongelmissa. Pahiten kohtaanto-ongelmista kärsivät alle 24-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. 40–54-vuotiaat kuuluvat ryhmään, jota ongelma koskettaa epätodennäköisimmin.

Tehokas ammattikoulutus, elinikäisen oppimisen lisääminen ja toimiva työnvälitys ovat avainasemassa pyrittäessä kaventamaan kuilua. Tärkeää on myös parantaa osaamisen arviointia, jotta voidaan auttaa määrittämään etukäteen, mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa.

Poliittisia syitä osaamisen kohtaanto-ongelmiin ovat hitaat koulutusuudistukset, työmarkkinoiden kohtuuton sääntely, työn liiallinen verotus ja mielivaltaiset palkanmuodostusmekanismit. Muutokseen tarvitaan sekä kansallisia että paikallisia viranomaisia ja muita sidosryhmiä – koulutuslaitoksia, työantajia ja itse työntekijöitä.

Institute for Market Economics laati tutkimuksen ETSK:n työnantajat-ryhmän pyynnöstä, ja se on ladattavissa täältä: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)