ETSK: Vesihuollon yksityistäminen saa riittää

ETSK katsoo Right2Water-kansalaisaloitteeseen viitaten, että ajantasaistettu juomavesidirektiivi tulisi perustaa WHO:n suuntaviivoihin. Siinä tulisi omaksua keskeiseksi periaatteeksi ihmisten oikeus veteen. ETSK:n lausunnossa juomavesidirektiivistä kehotetaan lopettamaan vesihuollon yksityistäminen ja ryhtymään toimenpiteisiin ihmisten kannustamiseksi käyttämään tätä rajallista luonnonvaraa harkiten. Komitean mielestä on lisäksi ennakoitava mahdollisia vaikeuksia kivennäisvesialalla.

ETSK pahoittelee, ettei komission ehdotuksessa selkeästi todeta juomavesihuollon ja sanitaation saatavuutta yleiseksi oikeudeksi, kuten kansalaisaloitteessa ja kestävän kehityksen tavoitteissa tehdään. WHO:n malli, joka perustuu päivittäiseen henkilökohtaiseen minimivesimäärään, voisi olla toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.

”Juomavesi on ensisijainen hyödyke; se on terveyden, hyvinvoinnin ja ihmisarvon edellytys meille kaikille sekä ratkaiseva tekijä talous- ja tuotantotoiminnassa. Vesi tulisi vastedes suojata yksityistämiseltä”, sanoi Gerardo Larghi, joka toimi lausunnon esittelijänä.

Tulisi toteuttaa tarkoituksenmukaisia, sekä yksityishenkilöille että teollisuudelle ja maataloudelle tarkoitettuja toimenpiteitä kohtuuttoman vedenkäytön hillitsemiseksi.

Sellaisten ennakoivien toimenpiteiden kuin elinkeinoalan rakennemuutoksen ja sen työntekijöiden uudelleenkoulutuksen pitäisi auttaa osaltaan vaimentamaan vaikutuksia, joiden otaksutaan kohdistuvan mineraaliveden tuottajiin. (sma)