ETSK kehottaa puheenjohtajavaltio Itävaltaa käyttämään valtaansa sillanrakentajana Euroopan yhtenäisyyden vahvistamiseksi

Muuttoliike oli yksi keskeisistä aiheista, kun Itävallan EU-asioiden sekä taide-, kulttuuri- ja mediaministeri Gernot Blümel esitteli ETSK:n täysistunnolle 11. heinäkuuta Itävallan EU-puheenjohtajakauden ohjelman.

EU saattaa epäonnistua maahanmuuttoasioissa, Schengenissä ja perusarvojen kunnioittamisessa. Suojelevan EU:n sijaan meidän pitäisi ajaa EU:ta, joka suojelee, tukee ja on osallisena, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier.

Työntekijät-ryhmän puheenjohtajan Gabriele Bischoffin mukaan työntekijät kannattavat erilaista suojelevan EU:n käsitettä. Erityisesti nyt, kun luottamus EU:hun on hiipumassa, kansalaisten tulee olla tietoisia, että EU voi varmistaa heidän oikeutensa ja vapautensa, hän sanoi.

Moninainen Eurooppa -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler sanoi: Toivon, että puheenjohtajavaltio Itävalta puolustaa ihmisyyttä ja varmistaa, että toimimme yhdessä. Muuttoliike on vain yksi aspekti, mutta meidän on tehtävä yhteistyötä myös muissa asioissa. Näitä ovat muun muassa digitaalinen kauppa, vapaakauppa, kansalaisten osallistuminen ja monivuotinen rahoituskehys.

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk korosti, että EU:ssa on kyse myös yhteisistä arvoista, joista ei voida tinkiä. Hän sanoi: EU on edelleenkin risteyksessä. Meidän tulee tehdä selväksi, mihin suuntaan haluamme edetä. Schengenin heikentämisestä olisi tuhoisia seurauksia liike-elämälle ja kaikille kansalaisille.

Ministeri Blümel puolusti suunnitelmaa perustaa maahanmuuttokeskuksia Euroopan ulkopuolelle. Niin kauan kuin on mahdollista päästä alukseen, joka voi tarjota pääsytien Eurooppaan, ihmisiä kuolee edelleen Välimerellä, hän sanoi. (sma)