Sosiaalipoliittiset uudistukset tärkeimpiä painopisteitä Montenegron pyrkiessä EU:n jäseneksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) jäsenet ja Montenegron kansalaisyhteiskunnan edustajat tapasivat Podgoricassa 17. heinäkuuta keskustellakseen tilanteen etenemisestä ja vielä toteutettavista toimista Montenegron jäsenyysneuvotteluissa ja antoivat yhteisen julkilausuman.

EU:n ja Montenegron neuvoa-antava sekakomitea kehotti Montenegron hallitusta tehostamaan toimiaan, jotta täytetään neuvottelulukujen sulkemiselle vahvistetut edellytykset ja etenkin väliaikaiset edellytykset oikeusvaltiota koskevien lukujen osalta.

Neuvoa-antava sekakomitea painotti sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla, että työlainsäädäntö on tärkeä perusta työmarkkinoiden rakenneuudistuksessa, joka hyödyttäisi maan taloudellista ja sosiaalista kokonaistilannetta. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi neuvoa-antava sekakomitea kehotti Montenegron viranomaisia aloittamaan hyvissä ajoin valmistelut sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen ja työnvälityspalvelujen verkostoon (EURES) osallistumista sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöä varten. Median ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tilanteen osalta neuvoa-antava sekakomitea ilmaisi olevansa huolissaan lehdistönvapaudesta etenkin kansallisen yleisradioyhtiön RTCG:n tapauksessa.

Neuvoa-antavan sekakomitean seuraava ja 12. kokous järjestetään Brysselissä vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Neuvoa-antavaan sekakomiteaan kuuluu 12 jäsentä, joista kuusi edustaa ETSK:ta ja kuusi Montenegron kansalaisyhteiskuntaa.(ks)