EU:lta vaaditaan enemmän tekoja vammaisten naisten suojelemiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan vammaisten naisten ja tyttöjen suojelemiseksi. Heihin kohdistuu eurooppalaisessa yhteiskunnassa edelleen monenlaista syrjintää, joka johtuu sekä sukupuolesta että vammasta ja johtaa usein sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Vaikka vammaisia naisia on Euroopassa 40 miljoonaa ja heidän osuutensa koko naisväestöstä on 16 prosenttia, he ovat yksi haavoittuvimpia ja syrjäytyneimpiä ryhmiä eurooppalaisessa yhteiskunnassa.

ETSK toteaa heinäkuussa antamassaan lausunnossa, että EU:lta ja sen jäsenvaltioilta puuttuu vahva oikeudellinen kehys kaikkien vammaisten naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja varmistamiseksi.

”Vammaiset naiset tarvitsevat erityistukea, mutta heihin ei kiinnitetä asianmukaista huomiota missään EU:n strategiassa, ei naisia koskevassa strategiassa eikä vammaisstrategiassa. Aivan kuin heitä ei olisi olemassa tai aivan kuin he olisivat toisen luokan kansalaisia”, sanoi lausunnon esittelijä Gunta Anča.

ETSK kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja etenkin sen 6 artiklan, joka käsittelee vammaisia naisia.

Komitea painottaa, että EU-maiden on liityttävä Istanbulin yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisesta. Vammaiset naiset joutuvat kolmesta viiteen kertaa todennäköisemmin väkivallan uhreiksi kuin naiset, joilla ei ole vammaa.

Lausuntoa on määrä hyödyntää samasta aiheesta syksyllä annettavassa Euroopan parlamentin mietinnössä. (ll)