Palautetaan kansalaisten luottamus ja usko EU:hun

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän 20. heinäkuuta järjestämässä aivoriihessä osallistujia kannustettiin ajattelemaan luovasti ja esittämään ideoita Euroopan tulevaisuutta käsittelevää Sibiun huippukokousta varten tehtäviä ehdotuksia silmällä pitäen.

Tapahtumassa, jonka otsikkona oli ”Palautetaan kansalaisten luottamus ja usko EU:hun”, esitettiin seuraavat ydinkysymykset:

  • Minkä tulisi olla EU:n yleisinä tai horisontaalisina painopisteinä?
  • Miten voimme palauttaa kansalaisten luottamuksen ja uskon: edistetään EU:n tuloksekasta sosiaalipolitiikkaa, torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja ajetaan oikeudenmukaista maahanmuuttojärjestelmää?
  • Miten voimme edistää tasapainoista talouskasvua ja suojella oikeuksia?
  • Miten voimme varmistaa ympäristön kestävyyden yhteistyössä toimien?
  • Miten voimme tehdä EU:ta tunnetuksi ja tiedottaa EU-asioista hälventäen samalla turvallisuushuolia ja populismiin liittyviä pelkoja?
  • Mitä muuta eurooppalaiset haluavat ja miten EU voisi vastata näihin toivomuksiin?

Tapahtuma oli alku ryhmän pohdinnoille panoksen laatimiseksi ETSK:n etenemissuunnitelmaan ”Krakovasta Sibiuun ja siitä eteenpäin”. Etenemissuunnitelma on laajennetun puheenjohtajiston Krakovassa 11. kesäkuuta käynnistämä hanke, jossa ETSK:n kaikkia elimiä – kolmea ryhmää, jaostoja, seurantaryhmiä ja väliaikaisia ryhmiä – pyydetään määrittelemään painopisteensä Euroopan tulevaisuutta varten Sibiun huippukokoukseen, joka järjestetään maaliskuussa 2019.

Keskustelussa tuotiin esille useita ajatuksia, jotka liittyivät nuorisoon, kestävään kehitykseen, pk-yrityksiin, rauhaan, perusoikeuksiin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin, uusiin yhteistyömuotoihin, sääntelyyn, avoimuuteen, sosiaaliseen innovointiin ja EU-viestintään.

Yksittäiset suositukset kootaan luetteloon painopisteistä lähitulevaisuudessa. (ih)