ETSK pitää FinTech-toimintasuunnitelmaa tervetulleena, mutta suhtautuu siihen eräiltä osin varauksellisesti

Euroopan komission ehdottamia toimenpiteitä rahoitusalan teknologian (FinTech) kehittämiseksi Euroopassa on mukautettava markkinoiden edistämisen ja talous- ja finanssijärjestelmän turvallisuuden ja vakauden välisen tasapainon takaamiseksi. ETSK:n kantana on, että vaikka ehdotettu toimintasuunnitelma tarjoaa hyvän perustan, tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta FinTechin tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja jotta kaikille markkinatoimijoille voidaan taata varmuus, suojelu ja tasapuoliset markkinaolosuhteet.

ETSK katsoo, että FinTech-alan toimijoihin tulisi soveltaa samoja sääntöjä kuin rahoitusalaan, erityisesti häiriönsietokyvyn, kyberturvallisuuden ja valvonnan osalta, ja että tarvitaan sääntöjä FinTech-alan yhdenmukaisen kehityksen varmistamiseksi EU:ssa. Komission tulisi selventää pilvipalveluja tarjoavien yritysten vastuuta niiden säilyttämien henkilötietojen suojaamisessa sekä määrittää mahdollisesti sääntöjä.

ETSK kuitenkin kannattaa komission toimintasuunnitelmaa, koska se voi osaltaan edistää pääomamarkkinaunionin, talous- ja rahaliiton sekä digitaalisten sisämarkkinoiden loppuunsaattamista. ETSK on myös tyytyväinen komission ehdotuksiin luoda joukkorahoitustoimintaa helpottava kehys, sillä se tarjoaa kaikille markkinatoimijoille uusia mahdollisuuksia ja lisää varmuutta ja suojelua. Ainakin alussa olisi keskityttävä enemmän joukkorahoitustoimintaan ja -markkinoihin liittyviin riskeihin, jotta ne voidaan kartoittaa paremmin tai jotta niitä voidaan mahdollisuuksien mukaan rajoittaa ja jotta kaikille osapuolille voidaan taata varmuus ja suojelu.

Lisäksi rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja joukkorahoituksen verotusta koskevia kysymyksiä on käsiteltävä paremmin, ja olisi annettava säännökset ehdotetun EU-järjestelmän säännöllistä seurantaa ja arviointia varten. (jk)