Digitalisaatiokehityksen tulee olla sosiaalisesti ja eettisesti vastuullista

Digitalisaatiokehitystä EU:ssa on tuettava kunnioittamalla eurooppalaisia arvoja ja vahvistamalla sosiaalipolitiikkaa, jotta varmistetaan, ettei ketään jätetä jälkeen. Eurooppalaisen yhteiskunnan tulisi kokonaisuudessaan mukaan luettuina työntekijät, yritykset ja suuri yleisö – kyetä hyötymään uusien teknologioiden tarjoamasta valtavasta potentiaalista, sanoi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) heinäkuun täysistunnossaan.

EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan pyynnöstä aiheesta EU:n toimintamallit muutoksen hallitsemiseksi digitalisoidussa työelämässä antamassaan lausunnossa komitea suosittelee EU:lle useita painopisteitä, joiden avulla voidaan varmistaa, että digitalisaation edut kyetään saavuttamaan. Tällaisia painopisteitä ovat eurooppalaisten työntekijöiden taitojen parantaminen, sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen ja monimuotoisuuden varmistaminen työelämässä siten, että esimerkiksi digitaalialan työpaikoista valtaosa ei enää ole miehillä.

ETSK varoitti kuitenkin, että EU:ssa kaikista julkisista menoista vain 0,3 prosenttia on kohdennettu sosiaalipolitiikkaan, ja totesi, että osuutta on lisättävä.

ETSK vahvisti tukensa ihmisjohtoiselle toimintatavalle digitalisaatiossa ja sanoi kannustavansa sosiaalisesti vastuullisen ja yhteistä hyvää palvelevan tekoälyn kehittämistä.

ETSK totesi lisäksi, että ”algoritmien toiminnan läpinäkymättömyys ja tapa tehdä valintoja ilman ihmisen valvontaa asettavat valtavia haasteita EU:lle sekä herättävät perusluonteisia kysymyksiä siitä, millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää”. (ll)