Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) täysistunnossa 18. heinäkuuta käytiin keskustelu ETSK:hon kuuluvan kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen yhteysryhmän toisen puheenjohtajan Conny Reuterin kanssa.

Reuter esitteli kesäkuun puolivälissä Brysselissä pidettyjen vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapäivien päätelmiä ja suosituksia ja tarkasteli kysymystä kestävällä pohjalla olevasta demokratiasta. Hän puhui myös yhteysryhmän roolista. Yhteysryhmä, joka on ainutlaatuinen elin EU:ssa, perustettiin vuonna 2004 tarkoituksena varmistaa EU:n toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden eurooppalaisen verkoston välinen pysyvä vuoropuhelu EU:n tasolla.

”Olemme täällä edistääksemme kansalaiskeskustelua edistyksellisestä ja osallistavasta Euroopasta”, Reuter totesi täysistunnolle ja painotti yhteysryhmän merkittävää roolia, sillä se tarjoaa kansallisten intressien ylitse EU-tason näkökulman keskeisiin aiheisiin ja toimintapolitiikkoihin.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier antoi ETSK:n yhteysryhmälle kiitosta sen tekemästä hyvästä työstä. ”Pyrimme rakentamaan siltoja sen sijaan, että sulkisimme ovia. Olemme täällä työskennelläksemme yhdessä paremman Euroopan puolesta”, hän korosti.

Osoituksena tiiviistä yhteistyöstään yhteysryhmä ja ETSK järjestävät vuosittain kansalaisyhteiskuntapäivät tuodakseen esiin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden panoksen kansalaisten odotuksia paremmin vastaavan Euroopan unionin rakentamisessa. Tapahtuma järjestettiin juuri äskettäin kymmenennen kerran. Jahier totesi, että kansalaisyhteiskuntapäivistä on tullut yksi komitean lippulaivatapahtumista. Kesäkuun tapahtumassa oli yli 250 osallistujaa. (ll)