Työnantajat-ryhmä kokoontuu Suomessa kahteen otteeseen keskustelemaan tekoälystä ja yritysmyönteisestä EU:sta

ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:n työnantajat-ryhmä järjestää kaksi seminaaria Euroopan unionin neuvoston tämänhetkisessä puheenjohtajavaltiossa Suomessa. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään elokuun lopussa, ja sen aiheena on älykäs Eurooppa.

Seminaari pidetään Turussa 30. elokuuta otsikolla Älykäs Eurooppa – miten se voidaan saavuttaa. Siinä käsitellään digitalisaation ja tekoälyn yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita, tällä alalla menestymisen kannalta tärkeitä tekijöitä ja niiden pohjalta EU:n politiikkaan kohdistuvia odotuksia. Tarkoituksena on muun muassa pohtia, miten Eurooppa voi nousta innovoinnin edelläkävijäksi, millaista taitoa ja osaamista tämä edellyttää ja miten rahoituksen saantia on mahdollista edistää.

Työnantajat-ryhmän jäsenet vaihtavat ajatuksia näistä asioista korkean tason puhujavieraiden kanssa, joiden joukossa ovat Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja merenkulkualan One Sea -ekosysteemin puheenjohtaja Sauli Eloranta. Seminaari on osa Turun Eurooppa-foorumia, johon kansalaiset ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan Euroopan ja Suomen tulevaisuudesta.

Avoin Eurooppa – millä tavoin se hyödyttää meitä kaikkia? on toisen Suomessa järjestettävän seminaarin aiheena. Helsingissä 9. lokakuuta pidettävän tapahtuman tavoitteena on kehittää avoimen talouden ja yhteiskunnan roolia vahvan ja yritysmyönteisen EU:n rakentamisessa. Seminaarin ajoittuminen Euroopan komission ja Euroopan parlamentin uuden toimikauden alkuun tarjoaa mahdollisuuden välittää sekä EU- että jäsenvaltiotason päättäjille vahvaa viestiä elinkeinoelämältä.

Työnantajat-ryhmä järjestää molemmat tapahtumat yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa. (ek)