Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman esittely – painopisteinä kestävyys ja hyvinvointi

Suomen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) täysistunnossa 18. heinäkuuta ja esitteli Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota kestävyyteen ja kansalaisten hyvinvointiin. Ministeri Pekonen mainitsi puheenjohtajakauden muista prioriteeteista myös oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n arvojen vahvistamisen. 

Aino-Kaisa Pekosen puheenvuoroa alustanut ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier puhui tärkeimmistä haasteista, joihin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella olisi vastattava. ”Agenda 2030:n täytäntöönpanossa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka edellyttää, että taloudellisia ja sosiaalisia haasteita käsitellään yhdessä”, sanoi Jahier. Tähän liittyen Pekonen ilmoitti, että ”Suomi haluaa vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen, ja EU:n tulevaisuuden tulisi olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.”

EU:n globaali johtoasema ilmastotoimien alalla onkin yksi puheenjohtajavaltio Suomen prioriteeteista. Tavoitteena on päästä Eurooppa-neuvoston toivomuksen mukaisesti vuoden 2019 loppuun mennessä sopimukseen pitkän aikavälin strategian keskeisistä elementeistä, jotta EU:sta voisi tulla ilmastoneutraali.

Puheenjohtajavaltio Suomi myös vahvistaa vuoropuhelua paitsi muiden globaalien toimijoiden kanssa myös muiden toimielinten ja kumppanien kanssa EU:n sisällä. ”Vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa on yksi puheenjohtajavaltio Suomen painopisteistä”, totesi ministeri Pekonen lopuksi. ”ETSK:lla on keskeinen asema, ja olemme tyytyväisiä siihen, että komitea laatii merkittäviä lausuntoja, jotka ovat linjassa ehdotustemme kanssa.” (dgf)