Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso ja uudenlainen hallintomalli ovat EU:n tulevan talouspolitiikan kannalta ratkaisevan tärkeitä

ETSK kehottaa EU:ta uudistamaan talouspolitiikan koordinointi- ja hallintojärjestelmäänsä unionin uuden, vuoden 2020 jälkeisen kestävän kehityksen strategian pohjalta toimien tehostamiseksi ja tulosten pysyvyyden parantamiseksi.

Tähän liittyen äskettäin annetussa lausunnossa ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen luoda seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja koheesiopolitiikan rahoituksen välille entistä vahvemmat yhteydet. Komitea katsoo, että näihin yhteyksiin liittyy valtavia mahdollisuuksia EU:n talouspolitiikan koordinoinnin ja ohjauksen parantamiseksi.

ETSK ehdottaa lisäksi, että unionin uudistetussa hallintojärjestelmässä olisi luotettava enemmän komitean tietämykseen kansalaisyhteiskunnasta sekä komitean yhteistyöhön sen kanssa ja tehostettava monitasoista julkista hallintoa. Tässä yhteydessä komitea ehdottaa, että perustetaan ETSK:n tietokeskus sidosryhmiä varten.

Toisessa ETSK:n lausunnossa kehotetaan tiivistämään yhteyksiä ESIR-rahaston, sen seuraajan – InvestEU-ohjelman – ja muiden eurooppalaisten tai kansallisten investointiohjelmien välillä. Komitea suosittaa, että asetetaan selkeitä investointitavoitteita, yksinkertaistetaan sääntelyä ja annetaan lisäohjeistusta, jotta Euroopan investointiohjelmassa saavutetaan parempi maantieteellinen ja alakohtainen tasapaino.

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso voisi osaltaan edistää näiden suositusten täytäntöönpanoa, jos EU hyödyntää sitä talouspolitiikan koordinoinnin tärkeimpänä tekijänä. (jk)