ETSK kehottaa komissiota sovittamaan ehdottamansa teollisuus- ja energialainsäädännön paremmin yhteen ilmastopolitiikan kanssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa komissiota pohtimaan syvällisemmin toimintavaihtoehtoja, jotka auttavat yhtäältä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja siten torjumaan ilmastonmuutosta ja toisaalta ylläpitämään kilpailukykyä. Tavoitteena tulee olla eurooppalaisen resurssi- ja energiaintensiivisen teollisuuden suojeleminen ja edistäminen, koska muutoin Eurooppa uhkaa menettää työpaikkoja maihin, joissa ympäristönsuojelu ei ole eurooppalaisella tasolla, ja epäonnistua tavoitteessaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

”Nykyinen päästökauppajärjestelmä, jolla pyritään edistämään investointeja, on liian tehoton, koska toistaiseksi ei ole näköpiirissä, että sitä ryhdyttäisiin soveltamaan kaikkialla maailmassa. Pelkästään Euroopassa käytettynä järjestelmä uhkaa johtaa hiilivuotoon ja sen myötä investointien valumiseen muualle”, varoitti ETSK:n 17. heinäkuuta antaman lausunnon Teollisuuden alakohtainen näkökulma ilmasto- ja energiatoimien yhteensovittamiseen esittelijä Aurel Laurenţiu Plosceanu. ”EU:n ja jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tulevat investointinsa tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaan sekä vähähiilisen ja hiilineutraalin teknologian käyttöönottoon resurssi- ja energiaintensiivisessä teollisuudessa ja sen tarvitsemassa sähköntuotannossa. Painopisteenä pitäisi olla myös tällaisen teollisuuden palveluksessa olevan työvoiman koulutus”, lisäsi lausunnon toinen esittelijä Enrico Gibellieri.

Koska energiakustannusten osuus esimerkiksi teräs-, alumiini- ja lasiteollisuuden kokonaiskustannuksista on noin 25 %, myös kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu niille suuret kustannukset. Päästökauppajärjestelmän ollessa käytössä eurooppalaiset tuotteet ovat kalliimpia ja halvemmat tuotteet saattavat viedä niiden paikan kansainvälisillä markkinoilla. (sma)