Pk-yritysten todellisten tarpeiden huomioon ottaminen on eurooppalaisen valmistusteollisuuden uuden nousun perusedellytys

ETSK:n mukaan eurooppalaisen tuotantojärjestelmän on oltava valmis merkittäviin innovaatioinvestointeihin, jos mielitään siirtyä tehokkaasti ja kilpailukykyisesti huipputason digitaaliseen ja ympäristöystävälliseen talouteen. Euroopan komission suunnittelemien toimenpiteiden valmistusteollisuuden kehityksen edistämiseksi tulisikin perustua yritysten, etenkin pk-yritysten, tarpeiden todelliseen tuntemiseen.

Valmistusteollisuus tuottaa 17,3 % BKT:stä EU:ssa, ja sen vastuulla on 80 % viennistä. ”Luvut ovat vaikuttavia, ja sen vuoksi EU:n onkin välttämättä yhdistettävä voimansa huolehtiakseen toimialan jatkuvuudesta ja jopa lujittaakseen sitä”, sanoi Antonello Pezzini, joka toimi aiheesta Asteittaisen innovoinnin edistäminen valmistusteollisuusvaltaisilla alueilla laaditun ETSK:n tiedonannon esittelijänä.

ETSK kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita soveltamaan asianmukaisia koulutusstrategioita, jotka ovat välttämättömiä uusien taitojen hankkimiseksi ja uusien urapolkujen kehittämiseksi. 

Nykyinen teollinen vallankumous hyödyntää digitaalisia malleja, kuten pilvipalveluja ja massadataa, ja on siirtymässä kohti esineiden internetiä ja älykkäitä esineitä. Tekoäly voi kaksinkertaistaa vuosittaiset kasvuasteet 20 vuoden kuluessa, joten sillä on erityinen merkitys tässä prosessissa.

”Unionin on ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin digitaaliteknologian suhteen ja edistettävä huipputeknologian käyttömahdollisuuksia pk-yrityksiä ajatellen. ETSK kehottaa näin ollen toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä ja politiikkatoimia, joiden avulla pk-yritykset pystyvät lisäämään verkostoitumista suurten yritysten kanssa, sekä ottamaan käyttöön kannustimia, jotka synnyttävät innovointiyhteistyötä pienten ja suurten yritysten välillä”, Pezzini totesi päätteeksi. (sma)