Euroopan maataloutta olisi kehitettävä agroekologian suuntaan

EU:n tulee antaa maataloudessa enemmän painoa lyhyille toimitusketjuille ja agroekologialle voidakseen säilyttää maataloustuotantonsa ja parantaa sen kykyä selvitä uusista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta. Agroekologian avulla voidaan myös turvata elintarvikkeiden saatavuus, tehdä ruoasta terveellisempää ja lisätä siten sen arvoa. Lyhyet toimitusketjut auttavat elävöittämään maaseutualueita ja pieniä tiloja lisäämään tulojaan.

”Lyhyitä toimitusketjuja edistävät aloitteet ovat omiaan luomaan erityisesti maaseutualueille työpaikkoja, kasvua ja siten myös vaurautta. Haasteena on siis tarjota toimijoille välineet paikallisten elintarvikejärjestelmien kehittämiseen paikallishallintorakenteen pohjalta. Digitalisaatiolla on nyt ja tulevaisuudessa keskeinen rooli niin tuotannossa ja jalostuksessa kuin ostamisen ja myynnin yhteydessä”, toteaa lausunnon Agroekologian merkitys edistettäessä lyhyitä ja vaihtoehtoisia elintarvikeketjuja Euroopan unionissa esittelijä Geneviève Savigny.

ETSK katsoo, että agroekologiahankkeen EU:n laajuista toteuttamista varten tarvitaan jäsennetty ja erilaisista osista koostuva toimintaohjelma, jossa ovat mukana alue-, jäsenvaltio- ja EU-tasot. Lisäksi olisi suunnattava nykyisiä ohjelmia edistämään agroekologiatoimenpiteitä ja lyhyitä toimitusketjuja.

Kattava elintarvikepolitiikka, jollaista ETSK on ajanut useiden vuosien ajan ja jonka toteuttamista se voisi edistää, voisi muodostaa puitteet tällaiselle ohjelmalle. (sma)