”Moninaisuuden puolesta”

ETSK:n ”moninaisuuden Eurooppa” -ryhmä

Olen vieraillut Auschwitz-Birkenaussa useaan kertaan ja joka kerta olen järkyttynyt siitä, miten hirvittävällä ja epäinhimillisellä tavalla ihmiset voivat kohdella toisiaan. On myös muita tuntemuksia, jotka ovat erilaisia eri vierailukerroilla. Oli ehkä odotettavissa ja jopa toivottavaa, että ETSK:n laajennetun puheenjohtajiston vierailu 12. kesäkuuta keskitysleireihin sai meidät pohtimaan menneisyyden lisäksi ennen kaikkea nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Euroopassa on tällä hetkellä nousemassa populismin ja nationalismin aalto. Esimerkkinä ovat muun muassa viimeaikaiset vaalit Unkarissa, Italiassa, Itävallassa, Saksassa ja Sloveniassa. Populistien kannatus on noussut EU:n jäsenvaltiossa keskimäärin 8,5 prosentista vuonna 2000 korkeimmillaan yli 24 prosenttiin tänä päivänä. On selvää, että tämän nousun kumoamiseksi EU ja sen edustamat arvot on nostettava näkyvästi esille. EU ei voi instituutiona kuitenkaan antaa kaikkia vastauksia. Myös Euroopan kansalaisten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan on ryhdistäydyttävä. On pyrittävä saavuttamaan ne, joita ääriliikkeet houkuttavat, ja käymään heidän kanssaan vuoropuhelua, jotta voidaan auttaa taas tasapainottamaan yhteiskuntiamme ja poliittisia järjestelmiämme.

Me otamme ”moninaisuuden Eurooppa” -ryhmässä tämän roolin vakavasti. Se on meidän velvollisuutemme, ja ryhmämme asiantuntemuksen ja luovuuden ansiosta edistämme jatkossakin osaltamme rauhanomaista ja kestävää Eurooppaa pyrkien saavuttamaan tasapainon sosioekonomisen edistyksen ja köyhyyden lievittämisen ja ympäristönsuojelun välillä. Ryhmäämme kuuluvat maataloustuottajien, ympäristönsuojelijoiden, vapaiden ammatinharjoittajien, kuluttajien, vammaisjärjestöjen, ikääntyneiden yms. edustajat keskustelevat Euroopan kansalaisten kanssa ja puhuvat heidän puolestaan. Tämä näkyy komitean päivittäisessä työssä, mutta myös siinä, että jäsenet antavat aktiivisesti panoksensa ETSK:n etenemissuunnitelmaan Krakovasta Sibiuun ja siitä eteenpäin, jossa on tarkoitus hahmotella kansalaisyhteiskunnan visio huomisen Euroopasta. Ei pidä myöskään unohtaa lokakuussa Itävallassa järjestettävää ryhmämme konferenssia aiheesta ”Voiko talouskehitys ja yhteiskunnallinen vakaus pysäyttää EU-skeptisyyden?”. Eurooppa edustaa kuitenkin ennen kaikkea keskinäistä kunnioitusta ja monimuotoisuuden puolustamista. Monimuotoisuuden, joka on ominaista omalle ryhmällemmekin, ”moninaisuuden Eurooppa” -ryhmälle.

Arno Metzler

”Moninaisuuden Eurooppa” -ryhmän (ryhmä III) puheenjohtaja