Kuluttajille tarkoitetut rahoituspalvelut: ETSK:n kannalle tukea Espanjassa järjestetyssä paikallistapahtumassa

Kuluttajien luottamusta rajat ylittäviin rahoituspalveluihin on parannettava Euroopassa, jotta niiden nykyistä vain 7 prosentin osuutta kaikista rahoituspalveluista voidaan nostaa, painotettiin konferenssissa, jonka ETSK:n jäsen Carlos Trias Pintó järjesti Euroopan komission Madridin-edustustossa 24. toukokuuta. Euroopan parlamentin jäsen Othman Karas ilmoitti, että Euroopan parlamentti tuo esiin eräitä ETSK:n keskeisiä ehdotuksia reagoidessaan komission ehdotukseen kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluja koskevasta toimintasuunnitelmasta.

Konferenssin, jonka otsikkona oli Uuden digitaalisen toimintaympäristön haasteita: tarjonnan laatu, saatavuus, reilu kilpailu ja kuluttajansuoja, tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluja käsittelevää ETSK:n lausuntoa, joka annettiin syyskuussa 2017.

Tapahtuman vetäjänä toimi ETSK:n jäsen Bernardo Hernández Bataller, ja sekä lausunnon esittelijä Michael Ikrath että toinen esittelijä Carlos Trias Pintó käyttivät puheenvuoron. Muita puhujia olivat Euroopan parlamentin jäsenet Othman Karas ja Jonas Fernández Álvarez, jotka ovat talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) jäseniä, kuluttajajärjestö Adicaen (Asociación de Usarios de Bancos Cajas y Seguros) puheenjohtaja Manuel Pardos, Espanjan keskuspankin edustaja Fernando Tejada de la Fuente ja Espanjan pankkiyhdistyksen (AEB) tiedottaja Jose Luis Martínez Campuzano.

”Kuluttajien tulisi voida valita parhaat ja innovatiivisimmat rahoitustuotteet yli rajojen”, Michael Ikrath sanoi ja painotti, että EU:n rahoituspalvelumarkkinat ovat edelleen hajanaiset ja kaukana yhdenmukaistamisesta. Hän mukaansa perinteiset vähittäispankit ja etenkin alueelliset ja paikalliset pankit edistävät merkittävästi kuluttajien luottamusta, sillä ne nauttivat perinteisesti korkeaa luottamusta EU:n kuluttajien keskuudessa. Nämä eivät useinkaan pyri vaihtamaan palveluntarjoajaa.

Luottokelpoisuuskriteereitä on yhdenmukaistettava lainashoppailu-ongelman ratkaisemiseksi. Lainashoppailussa lainanottaja ottaa rajatylittäviä kuluttajaluottoja, jotka eivät ole tämän saatavilla kotimaassa, ja altistuu näin ylivelkaantumiselle. ”Kuluttajien maksukyvyttömyyttä on minimoitava lainsäädännön avulla”, Carlos Trias Pintó sanoi ja painotti vaihtoehtoisiin digitaalivaluuttoihin, kuten bitcoiniin, kybervaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan, liittyviä riskejä, sillä ne heikentävät turvallisuutta, tietosuojaa ja kuluttajien luottamusta.

Othman Karas antoi tukensa ETSK:n lausunnolle ja ilmoitti, että eräitä siihen sisältyviä ehdotuksia tuodaan esiin Euroopan parlamentin mietinnössä. Näitä ehdotuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • On varmistettava, että tuotteiden ja palvelujen verojärjestelyt eivät jatkossa estä reilua kilpailua.
  • Komission tulisi määritellä kuluttajatuotteiden ohella lisää lippulaivatuotteita, jotka ovat yksinkertaisia ja joilla on samanlaisia ominaispiirteitä ja jotka ovat tämän vuoksi vertailukelpoisia ja avoimia.
  • On asetettava käyttöön eri rahoitustuotteiden asianmukaisia, riippumattomia vertailuvälineitä.
  • Tietotekniikkajätteihin, kuten Googleen ja Appleen, tulisi myös soveltaa EU:n kuluttajansuojasääntöjä. (dm)