Investoinnit suurteholaskentaan edistävät hyvinvointiamme, kilpailukykyä ja työllisyyttä

ETSK kannattaa Euroopan komission aloitetta luoda eurooppalainen suurteholaskennan yhteisyritys ja toteaa, että kyseinen avainteknologia auttaa selviytymään nyky-yhteiskunnan haastavimmista ongelmista ja edistää viime kädessä hyvinvointiamme, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Lausunnossa, joka annettiin 23. toukokuuta 2018 pidetyssä täysistunnossa ja jonka olivat laatineet Ulrich Samm ja Antonio Longo, komitea korostaa, että eurooppalainen suurteholaskennan yhteisyritys antaa ehdottomasti lisäarvoa EU:n digitaaliselle itsemääräämisoikeudelle ja riippumattomuudelle ja auttaa tekemään EU:sta digitalisaatiokehityksen merkittävän toimijan, mikä vaikuttaa välittömästi kilpailukykyyn ja ihmisten elämänlaatuun.

”Miljardin euron alkuinvestointi maailmanluokan supertietokoneiden hankintaa ja käyttöä varten on merkittävä muttei kuitenkaan liian kunnianhimoinen etenkään verrattuna muihin keskeisiin toimijoihin eli Yhdysvaltoihin ja Kiinaan”, sanoi Ulrich Samm. ”EU:n on ryhdyttävä lisätoimiin, jotta päästään samalle tasolle näiden globaalien kilpailijoiden kanssa”, hän lisäsi. Vahvan eurooppalaisen tutkimus- ja kehittämisohjelman ohella on etenkin lisättävä merkittävästi EU:n jäsenvaltioissa tehtäviä investointeja, jotta voidaan säilyttää maailmanluokan taso suurteholaskentasovelluksissa.

ETSK suosittaa myös, että digitalisaatioprosessin sosiaalista ulottuvuutta vahvistetaan mahdollisimman paljon Euroopan sosiaalisen pilarin yhteydessä määrittämällä joukko yhteiskunnallisia haasteita, joihin on tarkoitus vastata hyödyntämällä uutta digitaalista infrastruktuuria. ”Huipputason koneiden hankinnalla ja käytöllä on oltava selkeitä ja mitattavissa olevia myönteisiä vaikutuksia kaikkien Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään”, sanoi Antonio Longo. ”Tämän vuoksi kehotamme myös laatimaan unionitasolla viestintästrategian, jonka avulla voidaan tiedottaa ihmisille ja yrityksille tästä tärkeästä uudesta aloitteesta.” (mp)