Tutkimus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta

ETSK:n työntekijät-ryhmä

European Social Observatory -tutkimuskeskuksen Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle työntekijät-ryhmän pyynnöstä tekemä tutkimus

Sosiaalisella pilarilla on potentiaalia tarjota kansalaisille uudenlaisia oikeuksia, mikä on kovasti tarpeen kriisin ja säästötoimien leimaamien vuosien jälkeen. Entä missä kunnossa sosiaalinen pilari sitten on? Onko sillä jo ollut vaikutusta? Millainen olisi asianmukaisin etenemistapa?

Euroopan unioni tarvitsee voimakkaan sosiaalisen ulottuvuuden hallitsevan talousnäkemyksen vastapainoksi, ja nämä keskeiset tekijät sisältyvät pilarin periaatteisiin. Yleinen käsitys pilarista on myönteinen, mutta esiintyy myös huolta, koska se ei ole sitova luonteeltaan, ja myös sen rahoitus arveluttaa, sillä tähän tarkoitukseen tarvitaan välttämättä korvamerkittyjä varoja monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK).

Tutkimuksessa todetaan, että pilarilla on jo ollut merkittävä vaikutus vuoden 2018 eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja että sosiaali-indikaattorien tulostaulu on myönteinen kehitysaskel, vaikka se kaipaakin vielä viimeistelyä.

Mitä tulee suosituksiin, tutkimuksessa todetaan tärkeäksi varmistaa kunnollinen vähimmäispalkka ja sitäkin tärkeämmäksi huolehtia palkan riittämisestä toimeentuloon eli työntekijöiden elinehdot tosiasiallisesti tyydyttävästä palkasta. Tutkimuksen tekijät ehdottavat köyhyysriskiastetta ohjenuoraksi toimeentuloon riittävän palkan määrittämiseen, maakohtaisen tilanteen edellyttämin mukautuksin. (pr)

Tutkimus on luettavissa tästä