ETSK:n 9. kansalaisyhteiskuntapäivät: Digitaalinen aikakausi edellyttää osaamista ja asianmukaista lainsäädäntökehystä

Kansalaisuus, demokratia ja kulttuuri digitalisoituneessa Euroopassa oli yhteysryhmän Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa Brysselissä 24.–25. toukokuuta järjestämien vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapäivien motto.

Digiajan valtavalla muutosvauhdilla on häiriövaikutuksia, mutta ajan mittaan ihmiset työskentelevät vähemmän ja eri tavoin ja heidän subjektiivinen hyvinvointinsa paranee, College of Europe ‑yliopiston digitaalisen innovoinnin professori Andrea Renda sanoi puheessaan. DIGITALEUROPEn strategiajohtaja Ray Pinto varoitti, että Euroopasta puuttuu noin puoli miljoonaa alan asiantuntijaa. Yhdysvalloissa ja Kiinassa tekoälyyn liittyvien patenttien määrät ovat lisääntyneet valtavasti, mutta Eurooppa on tästä jäljessä. Myös tekoälyyn tehdyistä ulkoisista investoinneista 83 prosenttia on suunnattu Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Tapahtuman osanottajat keskustelivat kuudessa seminaarissa rinnakkaiselosta tulevaisuuden digitaalisessa Euroopassa ja esittivät lopuksi seitsemän keskeistä suositusta:  

  • Luodaan koulutuksen ja kulttuurin välisiä synergioita kulttuurin ilmaisumuotojen ja kansalaisuuden yhteydessä kaikissa opetusympäristöissä myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta.
  • Tuetaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioita tiedotustoimien laajentamisessa, jotta voidaan edistää ja tuoda esiin tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista kansalaistoimintaan myös verkossa.
  • Tehostetaan valvonta- ja seurantajärjestelmiä ja osallistetaan kansalaisyhteiskunta seurantajärjestelmiin.
  • Käytetään paikallistasolla useammin yhteiskehittämisen ja joukkoistamisen sähköisiä välineitä kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi.
  • Asetetaan saatavuus samalle viivalle turvallisuuden ja tietosuojan kanssa. Sen tulisi olla tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen keskeinen näkökohta.
  • Käytetään tekoälyä lisäämään työntekijöitä eikä korvaamaan heitä.
  • Tuetaan ja edistetään EU:n digitaalisten perusoikeuksien peruskirjan laatimista. (sma)