Ihmisten tasalta – Jakso 8: Kun työmaailma romahtaa

Kun covid-19 iski Eurooppaan, se paitsi vei sairaalat romahduksen partaalle myös aiheutti suurta tuhoa monilla eri rintamilla: Euroopan BKT lähti syöksyyn, teollisuustuotanto laski roimasti ja tuhannet menettivät työpaikkansa. Myöskään tulevaisuus ei näytä ruusuiselta. Jaksossa 8 ”Kun työmaailma romahtaa” tarkastelemme, mitä EU voisi tehdä työllisyyden alalla, jolla sillä on vain rajalliset toimivaltuudet. Puhuimme Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun professorin Caroline de la Porten kanssa, joka antoi meille lyhyen yleiskatsauksen työllisyyden suuntaviivoista. Kyseessä on väline, jonka avulla EU voi auttaa koordinoimaan jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkoja. ETSK:n jäsen Ellen Nygren kertoi meille ETSK:n ehdotuksesta, joka koskee työllisyyden suuntaviivojen tarkistamista covid-19-kriisin valossa, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot muun muassa antavat apua itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville eurooppalaisille, kuten portugalilaiselle muusikolle Tiago Rodriguesille. Tämä kertoi meille tarinansa siitä, kuinka hänestä ja hänen 5EX Band -yhtyeestään tuli yhdessä yössä työttömiä.

Kerro minulle...

Artikkelisarjamme otsikolla ”Kerro minulle...” on alkanut loistaa monenkirjavana ja karttunut yhä uusilla tuntemuksilla, ajatuksilla sekä elämää ja ohi kiitävää aikaa koskevilla havainnoilla. ETSK:n jäsenten henkilökohtaiset viestit osoittavat, että pitkittynyt ja vaikea kriisiaika on jättänyt jälkensä muistiin. Olemme hyvin kiitollisia jäsenille, jotka ovat jakaneet lukijoidemme kanssa ajatuksiaan tästä kriisiajasta.

Kiitämme Irini Paria, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonalaa, Reet Tederia, Tatjana Babrauskienėa, Gunta Ančaa, Kinga Joóa, Sofia Björnssonia, Evangelia Kekelekia, Michalis Antonioua, Philip von Brockdorffia, Peter Schmidtia ja Cristian Pîrvulescua.

Kaikki nämä artikkelit ovat saatavilla osoitteessa: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

KANSALAISSOLIDAARISUUDEN PALKINTO – TUNNUSTUS MEISTÄ PARHAILLE

Hyvät lukijat

ETSK on yleensä tähän aikaan vuodesta käynnistänyt perinteisen kansalaisyhteiskuntapalkintonsa antaakseen tunnustusta kansalaisyhteiskunnan ja yksityishenkilöiden toteuttamille erinomaisille hankkeille, jotka ovat edistäneet yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja vahvistaneet eurooppalaista identiteettiä. Valitsemme joka vuosi palkintoa varten tärkeän aihepiirin ja juhlistamme kansalaisyhteiskunnan saavutuksia kyseisellä erityisalalla. Vuonna 2019 myönsimme 11. kansalaisyhteiskuntapalkinnon naisten voimaannuttamista ja sukupuolten tasa-arvoa edistäville hankkeille.

Tärkeitä päivämääriä

28. elokuuta 2020, Bryssel

Julkinen kuuleminen
Monimuotoisuuden johtamisen parhaat käytänteet ja maahanmuuttajiin ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvien EU:n monimuotoisuuspolitiikkojen tulevaisuus

8. syyskuuta 2020, Bryssel

Julkinen kuuleminen
Oikeusvaltioperiaate ja sen vaikutukset talouskasvuun


15.–16. heinäkuuta 2020, Bryssel

ETSK:n täysistunto

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: On varmistettava, että rokotteet ja diagnostiset testit ovat samalla tavalla kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla

Kotona pysytteleminen sulkutoimien aikana ei ollut minulle erityisen vaikeaa. Joidenkin asioiden hoitamista oli tullut lykättyä vuosikausia. Nyt oli tilaisuus paneutua niihin, ja olin iloinen siitä, että sain ne pois päiväjärjestyksestä. Vanhemmiltamme perityt perhevalokuvat ja muistoesineet olivat sekaisin, ja kävin ne läpi.

Niiden järjestäminen herätti paljon tunteita. Uppouduin askareisiin, joita olin kaivannut, kuten käsitöihin, leivontaan, ruoanlaittoon ja perinteisten kreikkalaisten liköörien, hillojen ja säilykkeiden valmistukseen, ja joihin minulla ei yleensä ole aikaa, kun yritän tehdä kaiken sen, mitä hektinen työni vaatii.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Talvisodasta runoihin

Oli Neuvostoliiton ja Suomen välisen talvisodan päättymisen 80-vuotispäivä. Valtakunnallinen muistotilaisuus oli peruttu koronaviruksen takia, mutta kaikkien luterilaisten, ortodoksisten ja katolisten kirkkojen kelloja soitettiin eri puolilla maata aamupäivällä yhdeltätoista. Menin ulos kuuntelemaan kellojen kumahtelua ja näin lähes aution Helsingin.

Sofia Björnsson: Maataloustuottajien solidaarisuus Ruotsissa

Työskentelen Ruotsin maataloustuottajain keskusliitossa (LRF), ja pandemian alussa meillä oli kädet täynnä työtä elintarvikehuollon varmistamiseksi.

Irini Pari: ”Kriisi on jälleen kerran osoittanut meille, että tulevaisuutemme ovat sidoksissa toisiinsa”

Kirjoittaessani nyt omista kokemuksistani sulkutoimia ollaan varovaisesti purkamassa ja esiin nousee kysymyksiä: Millaiseen maailmaan me olemme astumassa? Mitkä merkit tai arvet epidemia jättää talouteemme, yhteiskuntiimme ja elämäämme? Olemmeko oppineet mitään, teemmekö tulevaisuudessa asioita toisin?

Tatjana Babrauskienė: ”Karanteeni on ainakin antanut ihmisille aikaa ladata akkujaan ja pohtia ihmissuhteiden merkitystä”

Tatjana Babrauskienė on ETSK:n liettualainen jäsen ja työskentelee Liettuan koulutus- ja tiedealan ammattiliitossa. ETSK-info pyysi häntä jakamaan ajatuksiaan covid-19-kriisistä kotimaansa näkökulmasta.

 

Reet Teder: ”Paluu tuntuu hyvältä”

Kun kriisi alkoi maaliskuun puolivälissä, koko tilanne oli todellakin ainutlaatuinen ja uskomaton. Lähes kaikki oli suljettuna kaikkialla Euroopassa, eikä kukaan tuolloin tiennyt, oliko rajoitustoimenpiteistä apua vai ei. Ihmishenkien pelastaminen oli tärkeintä, ja talous oli uhrattava.

Peter Schmidt: ”Meidän on siirryttävä kohti hyvinvointitaloutta”

Saksalainen ammattiyhdistysaktivisti Peter Schmidt kertoo meille haasteista, joita ammattijärjestöt kohtaavat hänen kotimaassaan yhtäältä lomautusten ja irtisanomisten vuoksi ja toisaalta siitä syystä, että ratkaisevan tärkeät työntekijät joutuvat vaarantamaan turvallisuutensa.

Kinga Joó: perheet pystyvät parantamaan yhteiskunnan vastustuskykyä

EU:n ja Serbian neuvoa-antavan sekakomitean kokous pidettiin Brysselissä 10. maaliskuuta merkillisissä ja painostavissa tunnelmissa. Kokouksen jälkeen kaikki kiirehtivät kotimatkalle. Palatessani kotiin tajusin, että Eurooppa on suurten mullistusten edessä, ja tuntui siltä, että tämä oli viimeinen lentoni pitkään aikaan. Unkarilaisten mielen täytti tuolloin lähinnä epävarmuus ja epäusko. Tilanteen vakavuus valkeni monille, kun hallitus ilmoitti, että 15. maaliskuuta vietettävän Unkarin kansallispäivän juhlallisuudet on peruttu.

Philip von Brockdorff: verkkoelämän hyvät ja huonot puolet

Sanoisin, että kokemukseni sulkutoimista ovat olleet ristiriitaisia. Yhtäältä työskentely kotoa käsin on antanut minulle mahdollisuuden viettää perheeni parissa enemmän aikaa kuin koskaan ennen. Toisaalta minun oli muutettava kotona yksi huone toimistoksi. Pitkät päivät kotona ovat toisinaan turhauttavia, joten olen pyrkinyt viettämään aikaa suosikkiharrastukseni parissa eli olen kuunnellut musiikkia hifi-laitteillani.

Michalis Antoniou: Kyproksen työnantajien ja teollisuuden keskusliiton kokemuksia ja sen rooli covid-19-pandemian aikana

Kyproksen presidentti ilmoitti 15. maaliskuuta kansakunnalle pitämässään puheessa ennaltaehkäisevistä sulkutoimista, jotka koskivat koko maata ja suurta osaa taloudesta. Sanomana oli, että vakavat taloudelliset vaikeudet olisivat väistämättömiä ja että meidän kaikkien oli varauduttava niiden vaikutuksiin.

Gunta Anča: ”Kriisi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden havaita heikot lenkit”

Eristys oli outoa itsetutkiskelun aikaa. Yhtäältä se oli kuin unelmien täyttymys: mahdollisuus oleilla kotona ja tehdä kaikkea sitä, mitä olin aina halunnut tehdä, mutta mihin minulla ei ole koskaan ollut aikaa. Toisaalta se sai minut ymmärtämään, kuinka tärkeitä sosiaaliset suhteet ovat – mahdollisuus tavata ihmisiä, puhua, koskettaa, nähdä muita kasvokkain eikä vain ruudulla. Ja kuinka vaikeaa oli elää ilman kaikkea tätä.

Cristian Pîrvulescu: Sosiaalisen eristäytymisen aika? Enemmän työtä, enemmän stressiä, vähemmän lepoa

Millaisia olivat kaksi sosiaalisen eristäytymisen kuukautta Bukarestissa? Omituisia! Romania otti ensimmäiset toimenpiteet käyttöön 15. maaliskuuta, ja 18. maaliskuuta lähtien kotiin eristäytymisestä tuli pakollista. Ennen 15:ttä maaliskuuta kyse oli vain suosituksesta, jota ei noudatettu riittävästi, mikä johti merkittäviin epidemiologisiin riskeihin. Pakollinen eristäytyminen kesti 15:nteen toukokuuta saakka, jolloin poikkeustila korvattiin valmiustilalla. Kyseessä ei kuitenkaan ollut loma! Päinvastoin, tein aiempaa lujemmin töitä työskentelemällä verkossa yli 12 tuntia ja joskus 16 tuntia vuorokaudessa: kursseja ja toimintaa tiedekunnan foorumilla, osallistumista televisiolähetyksiin, haastatteluihin, kokouksiin ja verkkoseminaareihin.

Uutisia ETSK:sta

ETSK myöntää kansalaissolidaarisuuden palkinnon koronaviruksen torjuntahankkeille kaikissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on perustanut kansalaissolidaarisuuden palkinnon, jolla palkitaan yksityishenkilöiden, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityisyritysten EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteuttamia aloitteita covid-19-pandemian torjumiseksi ja sen tuhoisten vaikutusten lieventämiseksi.

Odotukset korkealla Saksan EU-puheenjohtajakaudella

EU:n neuvoston johtaminen siirtyi 1. heinäkuuta Kroatialta Saksalle, ja alkanut puheenjohtajakausi on todennäköisesti tähän mennessä haastavin, sillä Eurooppaa koettelee sen nykyhistorian suurin talous-, sosiaali- ja terveyskriisi. 

Euroopan komission vuoden 2021 työohjelmaa koskeva ETSK:n kannanotto – Ensimmäinen askel kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi heinäkuun täysistunnossaan päätöslauselman Euroopan komission vuoden 2021 työohjelmaa koskevasta kannanotostaan. Asiakirjassa suhtaudutaan myönteisesti Euroopan komission ehdotuksiin covid-19-kriisistä selviämiseksi ja pidetään tulevaa vuotta tilaisuutena uudistaa ja parantaa EU:n taloutta ja yhteiskuntaa.

ETSK keskustelee muuttoliikkeestä eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaavan komission jäsenen kanssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) heinäkuun täysistunnon ohjelmaan sisältyi keskustelu komission varapuheenjohtajan Margaritis Schinasin kanssa, joka esitteli useita tulevia, hänen vastuualueeseensa ”Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen” kuuluvia aloitteita, kuten uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen, osaamisohjelman, EU4Health-ohjelman ja uuden turvallisuusunionistrategian.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier lupasi komissaari Gentilonille antaa täyden tukensa komission covid-19-elpymispaketille EU:n huippukokouksen kynnyksellä

Puheenjohtaja Jahier kritisoi EU:n neuvoston äskettäistä ehdotusta antaa jäsenvaltioiden hallituksille mahdollisuus käyttää veto-oikeutta tietyn maan uudistusohjelmiin paketin puitteissa. ETSK:n täysistunnossa talousasioista vastaavan komission jäsenen Paolo Gentilonin kanssa käydyssä keskustelussa Jahier sanoi, että koko komitea on ryhmittynyt Euroopan komission rinnalle.

Koronavirus: ETSK edellyttää EU:n elpymissuunnitelman pikaista hyväksymistä

EU:n on edistettävä tehokkaammin koronaviruspandemiasta elpymistä ja toimittava nopeasti. Tässä yhteydessä tarvitaan solidaarisuutta ja kunnianhimoista visiota Euroopan tulevaisuudesta. Heinäkuun täysistunnossa annetuissa kolmessa lausunnossa ja yhdessä kannanotossa komitea antaa tukensa Euroopan komission esittämille elpymistä koskeville ehdotuksille ja EU:n tarkistetulle talousarviolle vuosiksi 2021–2027 ja kehottaa hyväksymään ne nopeasti.

Eurooppa tarvitsee Robert Schumanin poliittista rohkeutta

Robert Schumanin julistus muistuttaa meitä 70 vuotta myöhemminkin siitä, että asioiden ja historian kulun muuttamiseen tarvitaan poliittista rohkeutta ja näkemystä.

Uutta ETSK:n verkkosivuilla: kansalaisyhteiskunnan panos covid-19-kriisin voittamiseksi

”Kansalaisyhteiskunnan panos covid-19-kriisin voittamiseksi” on ETSK:n verkkosivuston uusi osio, johon on koottu yli 50 tarinaa selviytymisestä, solidaarisuudesta ja käytännön toiminnasta koronaviruspandemian aikana. Heinäkuun 2. päivänä 2020 avatuilla sivuilla esitellään ETSK:n jäsenten jäsenvaltioissa paikallisorganisaatioidensa kautta covid-19-kriisin vastatoimena toteuttamia hankkeita.

Parannetaan konedirektiiviä mutta ei muuteta sitä, sanoo ETSK

ETSK hyväksyi kesäkuun täysistunnossaan tiedonannon konedirektiivin uudelleentarkastelusta. ETSK jäsenet pitivät tervetulleena komission aloittamaa työtä direktiivin 2006/42/EY tuloksellisuuden parantamiseksi, sillä se on erittäin tärkeä ja toimiva väline Euroopan teollisuudelle, mutta katsoivat, että direktiivin perinpohjaisella mullistamisella olisi erittäin kielteisiä vaikutuksia ja sitä olisi siis vältettävä.

ETSK ehdottaa erityisen rahaston perustamista maatalousalan tukemiseksi covid-19-pandemian takia

ETSK on tyytyväinen Euroopan komission ehdottamaan uuteen toimenpiteeseen, jolla tuetaan taloudellisesti maksuvalmiusongelmista kärsiviä maatiloja ja maatalous- ja elintarvikealan pk-yrityksiä ja varmistetaan niiden selviytyminen kriisistä. ETSK katsoo kuitenkin, että Euroopan komission tulisi perustaa erillinen rahasto tätä varten.

Uutisia ryhmiltä

ETSK:n työnantajat-ryhmän kirje Eurooppa-neuvostolle: Liiketoiminta on avainasemassa EU:n koronakriisistä elpymisessä

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Koska koronaviruskriisin taloudellisiin vaikutuksiin on puututtava hyvin nopeasti, työnantajat-ryhmä perää kaikille eurooppalaisille valtion- ja hallitusten päämiehille lähettämässään kirjeessä ripeitä ja kunnianhimoisia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden yhteistyö on ehdoton edellytys, jotta elvytys- ja jälleenrakennustoimilla voidaan edistää EU:n, sen kansalaisten ja eurooppalaisten yritysten menestymistä pitkällä aikavälillä.

EU tienhaarassa: Saksan puheenjohtajakausi ja Euroopan elpyminen ja uudelleenrakentaminen

Työntekijät-ryhmä

EU:n neuvoston puheenjohtajuus on siirtynyt Saksan käsiin Euroopan kannalta ratkaisevalla hetkellä, unionimme ollessa tienhaarassa. Meneillään on pahin rauhanaikainen kriisi 90 vuoteen. Yksistään Euroopassa on kuollut yli satatuhatta ihmistä, ja talous on häiriytynyt pahasti. Emme myöskään tiedä varmasti, onko tulossa vielä uusia pandemia-aaltoja. Rankkoina kuukausina, joiden aikana liikkumistamme on rajoitettu tiukasti, maidemme käynnissä pitämiseksi ovat joutuneet ponnistelemaan erityisesti terveydenhuollon työntekijät mutta myös jakelufirmoissa, supermarketeissa ja puhtaanapitoalalla työskentelevät, joiden työ on usein epävarmaa ja alipalkattua.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot pakolaisten ja muuttajien auttajina Euroopassa

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä järjesti 22. kesäkuuta konferenssin aiheesta Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot pakolaisten ja muuttajien auttajina Euroopassa. Konferenssiin osallistuttiin etäyhteyden välityksellä ja paikan päällä.