Tiedotusvälineiden olisi luovuttava holhoavasta asenteesta vammaisia ihmisiä kohtaan

Vammaisia ihmisiä kuvataan mediassa usein uskomusten ja harhakäsitysten pohjalta yksipuolisesti tai säälien, ja täysin saavutettavuusvaatimusten mukaisten uutis- ja viihdeohjelmien tarjonta on edelleen riittämätöntä. Eurooppalaisilla tiedotusvälineillä on siis vielä pitkä matka siihen, että vammaisuudesta puhutaan totuudenmukaisella ja osallistavalla tavalla.

Media on avainasemassa pyrittäessä lisäämään tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja torjumaan vammaisten ihmisten leimaamista ja heihin kohdistuvia ennakkoluuloja, jotka ovat edelleen yleisiä kaikkialla eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Tämä keskeinen rooli oli pääaiheena Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Brysselissä 28. kesäkuuta 2019 järjestämässä kuulemistilaisuudessa ”Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva tiedotus”.

”Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva tiedotus olisi nähtävä tärkeänä osana laajempaa kysymystä siitä, miten kuvaamme yhteiskuntamme monimuotoisuutta kokonaisuudessaan. Kyse on demokraattisten arvojemme ytimestä, ja tämä on yksi tulevien vuosien tähdellisimmistä kysymyksistä”, totesi ETSK:n jäsen Ioannis Vardakastanis tilaisuutta avatessaan.

Kuulemistilaisuuteen osallistui ETSK:n jäseniä ja erilaisten valtiovallasta riippumattomien vammaisjärjestöjen edustajia. Myös Euroopan yleisradioliitto (EBU) ja median toimintaa seuraava Media Diversity Institute (MDI), joka edistää monimuotoisuuden vastuullista käsittelyä tiedotusvälineissä, olivat tilaisuudessa edustettuina. (ll)