ETSK tukee puheenjohtajamaa Suomen ilmastotoimia

Heinäkuun alusta alkaneen Suomen EU-puheenjohtajakauden päätavoitteena on sitouttaa unioni merkittäviin päästöleikkauksiin ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. ETSK tukee puheenjohtajamaan ilmastotoimia ja edistää edelleen omassa työssään sellaisen EU-kehyksen luomista, joka mahdollistaa kansalaisten ja paikallisyhteisöjen ilmastoaloitteet.

Puheenjohtajamaa Suomen painopisteinä on myös vahvistaa yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta, tehdä EU:sta kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi, parantaa EU:n asemaa globaalina ilmastojohtajana ja varmistaa EU:n kansalaisten kokonaisturvallisuus.

Suomella on puheenjohtajakautensa aikana merkittäviä haasteita, kuten brexit-prosessin seuranta ja jäsenvaltioiden neuvottelut EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. ETSK pyrkii vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja etenkin meno-ohjelmiin liittyvistä alakohtaisista lainsäädäntöehdotuksista esittämiensä toimintapoliittisten suositusten avulla vaikuttamaan myönteisesti neuvotteluihin, jotta ne voidaan saattaa päätökseen ajoissa.

Suomi edistää mottonsa ”Kestävä Eurooppa, kestävä tulevaisuus” mukaisesti ympäristömyönteistä kokouskulttuuria. Monet kokouksista, kuten kuusi epävirallista ministerikokousta, järjestetään Helsingissä, ja osanottajille tarjotaan suomalaista hanavettä karahveista sekä paikallisesti tuotettuja luomuelintarvikkeita.

Myös ETSK järjestää useita kokouksia Suomessa. ETSK:n työvaliokunta kokoontui jo Helsingissä 6. kesäkuuta, ja komitean kolme ryhmää ovat suunnitelleet pitävänsä kokouksia Suomessa tulevina kuukausina (työnantajat-ryhmä 8.–9. lokakuuta, työntekijät-ryhmä 9. lokakuuta, moninainen Eurooppa -ryhmä 16.–17. syyskuuta). Suomi huolehtii nyt kolmatta kertaa EU:n kiertävästä puheenjohtajuudesta sen jälkeen kun maa liittyi unioniin vuonna 1995. Aiemmat puheenjohtajakaudet olivat vuosina 1999 ja 2006. Lisätietoa ETSK:n toimista Suomen puheenjohtajakaudella on saatavilla asiaa koskevasta esitteestä osoitteessa https://bit.ly/2XHm6xb. (ml)