ETSK:n työntekijät-ryhmä keskusteli työllisyydestä, lähentymisestä ja sosiaalisista oikeuksista Romaniassa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Työntekijät-ryhmä piti ylimääräisen kokouksen Romaniassa, Bukarestissa 25. kesäkuuta. Kokouksessa keskityttiin työelämäoikeuksiin ja sosiaaliseen lähentymiseen teemalla yhteisten arvojen Eurooppa. Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke onnitteli puheenjohtajavaltio Romaniaa sen useista saavutuksista, jotka ovat olleet ratkaisevan tärkeitä työntekijöiden elämän parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa Euroopan työviranomaisen perustaminen sekä direktiivit työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja avoimista ja ennakoitavista työoloista.

Keskusteluissa käsiteltiin työvoiman liikkuvuuteen, työllisyyteen ja sosiaalisten oikeuksin lähentymiseen liittyviin haasteisiin Euroopan unionissa. Romanian työ- ja sosiaaliministeri Marius-Constantin Budăi korosti taloudellisen lähentymisen tarvetta, erityisesti sitä, että palkkaeroja läntisten ja itäisten maiden välillä on pienennettävä.

Useat puhujat viittasivat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka saattaisi oikein toteutettuna johtaa ylöspäin tapahtuvaan lähentymiseen. Romanian viiden ammattiliiton johtajat korostivat työllisyys- ja sosiaalihaasteita Romaniassa, erityisesti korkeaa köyhyysastetta, alhaisia palkkoja, työehtosopimusneuvotteluihin ja työmarkkinavuoropuheluun liittyviä ongelmia sekä suurta maastamuuttoa.

He totesivat, että vaikka työvoiman liikkuvuus voi edistää talouskasvua ja auttaa täyttämään osaamisvajetta EU:ssa, liian monien pätevien työntekijöiden menettämisellä voi olla haitallinen vaikutus lähtömaissa, niin kuin Romaniassa, josta kolme miljoonaa ihmistä on muuttanut paremman elämän toivossa. (mg)

Lisätietoa on saatavilla täältä